Subsidie Gezond Actief Leven Akkoord Goes

Algemeen

In Goes gaan we voor gezond: gezonde mensen in een gezonde leefomgeving. En dat is meer dan de afwezigheid van ziekte en klachten. Het gaat over de mensen zelf, over hun veerkracht, of ze lekker in hun vel zitten en wat hun leven betekenisvol maakt. We zetten ons in voor een samenleving waarin onze inwoners kunnen opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis.

Subsidie Gezond Actief Leven Akkoord (GALA)

Dit kunnen wij als gemeente niet alleen. Daar hebben wij uw hulp bij nodig. Samen maken wij Goes gezond!

Heeft u een goed idee dat bijdraagt aan een gezond Goes en wilt u een financieel steuntje in de rug om het uit te kunnen voeren? Vraag dan nu een subsidie aan.

Spelregels

Het hoeven geen grootse plannen of activiteiten te zijn. Vaak zijn het de kleine dingen die het verschil maken. Denk bijvoorbeeld aan een openbare moestuin in de wijk om eenzaamheid tegen te gaan, een creatieve workshop voor jongeren over omgaan met stress, samen een gezonde maaltijd koken voor de buurt, een extra schaduwplekje in het park of iets leuks organiseren voor mensen met weinig geld. 

Let op: subsidie aanvragen kan alleen voor activiteiten die bedoeld zijn voor een groep mensen. Het is niet mogelijk om een subsidie aan te vragen voor één persoon.

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die passen binnen de volgende onderdelen:

 1. Sport en bewegen
 2. Leefomgeving
 3. Gelijke kansen voor gezondheid
 4. Elkaar ontmoeten en ondersteunen / Omzien naar elkaar
 5. Eenzaamheid tegengaan
 6. Mantelzorg
 7. Kansrijke start
 8. Mentale gezondheid / stress
 9. Overgewicht en obesitas
 10. Valpreventie
 11. Voorkomen van alcohol, drugs en tabaksgebruik onder jongeren

Bekijk hier aan welke voorwaarden een idee of activiteit moet voldoen:

Beleidsregels incidentele subsidie gezond en actief leven akkoord gemeente Goes voor de periode 2023 tot en met 2026 | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)

Subsidiepot

In totaal is er voor de periode tot en met 2026 ruim een miljoen euro subsidie beschikbaar. Het grootste deel van dit bedrag is bedoeld voor grote projecten van (maatschappelijke) organisaties en bedrijven.

Speciaal voor inwoners met een kleine activiteit is er tot en met 2026 ieder jaar 20.000 euro beschikbaar. Om zoveel mogelijk inwoners een steuntje in de rug te kunnen geven bij het uitvoeren van een gezonde activiteit, kan er per activiteit maximaal 5.000 euro subsidie aangevraagd worden.

De subsidie is een eenmalige bijdrage.

Vragen?

Heeft u vragen over de subsidie, dan kunt u een e-mail sturen naar stadskantoor@goes.nl of bellen naar 14 0113.