Stijging premies collectieve zorgverzekering 2023

Door de inflatie en energiecrisis zijn sommige premies van de collectieve zorgverzekering voor inwoners met een uitkering of minimum inkomen voor 2023 gestegen.

Collectieve zorgverzekering

De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en een uitgebreide aanvullende verzekering inclusief tandartsverzekering. Ook krijgen inwoners die hiervan gebruikmaken de verplichte eigen bijdrage voor de Wmo vergoed. Kijk voor meer informatie over de stijging van de premies opĀ https://www.grdebevelanden.nl/collectieve-zorgverzekering-2023.