Stemmen en tijdelijk verblijf in het buitenland

Er zijn 2 mogelijkheden om te stemmen voor een kiezer die tijdelijk in het buitenland verblijft voor bijvoorbeeld werk of studie.

U kunt ervoor kiezen om een gemachtigde voor u te laten stemmen via een schriftelijke volmacht (model L 8). Zie: Volmacht | Gemeente Goes 

De andere mogelijkheid die u heeft, is om zelf te stemmen per brief. U moet dan een buitenlands postadres hebben. U doet een aanvraag bij de gemeente Den Haag. Dat kan via een formulier (model M 3) op de website: Den Haag - Tijdelijk in het buitenland tijdens de verkiezing Tweede Kamer. U moet ervoor zorgen dat de volledige aanvraag, ondertekend en met kopie van het geldige Nederlandse identiteitsdocument, uiterlijk 25 oktober 2023 door de gemeente Den Haag ontvangen is. 

 

De gemeente Den Haag beoordeelt de aanvraag en stuurt u een briefstembewijs toe op het tijdelijke buitenlandse adres. U mag niet via een volmacht of met een kiezerspas uw stem uitbrengen. Ook moet u ingeschreven zijn op het adres van uw Nederlandse woongemeente.