Statushouders

Statushouders

Een statushouder is een asielzoeker die erkent is als vluchteling en dus een ‘status’ heeft. Een statushouder mag in Nederland blijven en heeft recht op huisvesting. 

Statushouders moeten een ‘inburgeringstraject’ volgen. Dit betekent dat zij onder meer de Nederlandse taal moeten leren en onderwijs krijgen over de Nederlandse samenleving en arbeidsparticipatie. 

Op de website opvanginzeeland.nl staan, per Zeeuwse gemeente, het aantal gehuisveste statushouders. De gegevens op deze website worden wekelijks geactualiseerd.