Start herinrichting Veerdam Wolphaartsdijk

Na de bouw van de nieuwe veersteiger, is de toegankelijkheid van de steiger nog beperkt. Daarom is het nu tijd voor de herinrichting van de Veerdam in Wolphaartsdijk.

Werkzaamheden

Het is de bedoeling om de Veerdam deels openbaar toegankelijk maken, zodat de steiger altijd bereikbaar is. Aannemersbedrijf Traas & Ovaa Infra start op 31 januari 2022 met de herinrichting van de Veerdam in opdracht voor de gemeente. Op het openbare gedeelte van de gemeente komt een fiets/voetpad tot aan de veersteiger en 18 parkeerplaatsen. De Veerdam wordt circulair ingericht, dit houdt in dat er zoveel mogelijk wordt gewerkt met bestaande materialen. Dit om de cultuurhistorische elementen van de dam te behouden.

Afronding

Naar verwachting zijn de werkzaamheden afgerond in april 2022, wat voor de start van het vaarseizoen is. We streven naar beperkte bouwoverlast. 

Subsidies

De gemeenteraad heeft middelen vrijgemaakt voor de herinrichting. De Europese Unie draagt bij uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider via 06 51 560 632 of r.vermue@goes.nl

Logo's