Standplaats aanvragen

Algemeen

Wilt u goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam? Dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

Hoe werkt het?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • welke goederen of diensten u verkoopt
  • op welke plek u de standplaats wilt
  • op welke dag of dagdeel met tijdstip u de standplaats wilt gebruiken

In de gemeente Goes zijn een aantal vaste en een aantal tijdelijke standplaatsen voor incidentele gevallen beschikbaar. Deze zijn opgenomen in het standplaatsenplan.

Op zondag is alleen verkoop van voor consumptie geschikte etenswaren en alcoholvrije dranken mogelijk.

Wat kost het?

Legeskosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag.