Stan Meulblok

Stan Meulblok

Partij voor Goes

 Adres

 Laan der Verenigde Naties 122 
 4463 WV Goes

 Nevenfunctie  Directeur van Stichting Omnisscholen 

'De Partij voor Goes als lokale partij, die echt gaat voor de wensen van de inwoners van Goes. Wat Goes belangrijk vindt, staat voorop. Geen landelijk partijbestuur dat besluiten neemt die hun fracties in de gemeenteraad moeten volgen'

Stichting Omnisscholen

Mijn naam is Stan Meulblok. Ik ben al bijna mijn hele leven inwoner van Goes. Mijn jeugdjaren heb ik doorgebracht in de winkel van mijn ouders aan de Lange Vorststraat in het centrum. Ik woon inmiddels al meer dan twintig jaar met veel plezier in de Goese Polder. Ook ben ik directeur van Stichting Omnis Kindcentra. Hieronder vallen zes locaties in de gemeente Borsele.

Steun

Als raadslid zet ik mij in om Goes voor alle inwoners een fijne- en veilige woon -en leefomgeving te laten zijn. Daarbij let ik op de mensen die het door omstandigheden moeilijk hebben. Zij verdienen de steun van ons hart. Zorgen en ideeën van inwoners breng ik onder de aandacht. Waar het nodig en mogelijk is, verdedig ik die plannen of voer ik ze uit. In de gemeenteraad houd ik me namens Partij voor Goes bezig met onderwerpen als: 

  • gelijke kansen voor iedereen;
  • algemene veiligheid;
  • veiligheid voor verkeersgebruikers.

Portefeuilles

Partij voor Goes kiest ervoor om niet te werken met thema's. Een raadslid focust zich niet op één ding. Onze partij vindt dat alles aandacht verdient. Als iedereen van veel zaken afweet, nemen we betere beslissingen. 

Goes

Overal in de media lezen we hoe goed het met Goes gaat. Onze economie maakt een grote sprong vooruit. Alle inwoners van Goes moeten hier dan ook voordeel van hebben. We moeten voorkomen dat voor hen de belastingen omhooggaan. Daarnaast is het belangrijk dat iedereen de kans krijgen mee te doen in de samenleving. Lukt dat niet, dan moet de gemeente helpen. Verder wil ik dat Goes een veilige gemeente is voor alle inwoners. Belangrijk voor hen vind ik de aanwezigheid van 'blauw' dichtbij in de wijk of het dorp. Als het aan Partij voor Goes ligt, investeren we hier meer in. Bijvoorbeeld door meer BOA's in te zetten die drugsoverlast en de illegale straatverkoop streng aanpakken.