Sluis Goese Sas

De sluis Goese Sas verbindt de Oosterschelde met het kanaal van Goes. Het bediengebouw staat aan de Oosthavendijk 2, 4475 ND in Wilhelminadorp.

Specificaties

Schutten met enkele deuren:

  • Maximaal schutlengte 85,00 m.
  • Maximale schutbreedte 8,20 m.

Schutten met dubbele deuren:

  • Maximaal schutlengte 75,00 m.

Diepgang: maximaal 2,50 m.
Laadvermogen: maximaal 1250 ton.
Drempeldiepte kanaalzijde: N.A.P. -2,00 m.

Bovenkant van de sluisvloer ligt op N.A.P. -4,50 m.
De sluishoofden zijn op N.A.P. +4,00 m.

Kanaalpeil

Het huidige streefpeil in het havengebied van Goes bedraagt N.A.P. +1.30 m. De getijdetabel is terug te vinden via deze link:

Waterhoogte - Rijkswaterstaat Waterinfo (rws.nl)