Sloop voormalige Renaultgarage Marconigebied

De afgebrande voormalige Renaultgarage wordt vanaf begin mei gesloopt. De schoorsteen en het witte pand - de voormalige melkfabriek - blijven staan.

Als gemeente zijn we sinds kort eigenaar van de Renaultkavel. Maar volgens afspraak neemt de verkopende partij nog de sloop en de asbest- en bodemsanering op zich. Dit kost tijd, omdat de sanering zorgvuldig en volgens een officiƫle procedure moet verlopen. De vervuilde grond wordt pas in de loop van dit jaar afgegraven en afgevoerd.

Visiedocument

De gemeente gaat nu een plan maken voor de bestemming van het terrein en de oude melkfabriek. Hiervoor wordt een zogenaamd visiedocument opgesteld. Dit zal naar verwachting over enkele maanden aan de gemeenteraad worden voorgelegd. In september vorig jaar is al een dergelijke visie voor het gehele Marconigebied vastgesteld door de gemeenteraad, maar daarbij is toen de Renaultkavel niet meegenomen.