Sint Maartensbrug

De St. Maartensbrug is een brug over de stadshaven in Goes. De brug ligt binnen de bebouwde kom, op het einde van de Oostsingel, en verbindt de Grote Kade met de Kleine Kade.

Specificaties 

Doorvaartbreedte:  6 meter.
Onderdoorvaarthoogte bij KP +1.30:   2,30 meter.

Bij de Sint Maartensbrug is géén marifoon aanwezig. Deze brug wordt ter plaatse bediend. Tussen 15 april en 15 oktober vraagt u brugbedieningen aan bij de havenmeester van Stichting Stadshaven. Zijn contactgegevens vindt u op www.stadshavengoes.nl/contact. 

Tussen 15 oktober en 15 april bedient de gemeente Goes de sluis. U kunt dan een aanvraag doen bij de Sluis Goese Sas.