SGP-ChristenUnie

Logo SGP/CU

Onze fractie voert politiek uit vanuit een christelijke levensvisie. We behouden het goede en verbeteren wat beter moet. Dat doen we vanuit liefde voor God en onze naaste.

Hulp

SGP-ChristenUnie komt op voor de zwakkeren en armen in de samenleving. Het is belangrijk dat iedereen voldoende geld heeft om rond te komen. Hulp voor wie dat nodig heeft, hoort er te zijn. Daarnaast moeten studenten dichtbij hun woonplaats goede mogelijkheden krijgen om te leren hoe ze kunnen helpen. Een plek waar zij bijvoorbeeld de mogelijkheid hebben om te helpen, is de Health Campus Zeeland. Het pas geopende Leerhuis, een samenwerking tussen ADRZ en Emergis, is hier een mooi voorbeeld van.

Verantwoordelijkheid

We zien het als onze verantwoordelijkheid om goed om te gaan met wat God ons geeft. De gemeente moet uitgaven en inkomsten in evenwicht houden en niet extra lenen. Ook met de natuur en de leefomgeving gaat SGP-ChristenUnie zorgvuldig om. We gaan vervuiling tegen en stimuleren duurzaamheid, bijvoorbeeld groene energie. 

Welzijn

SGP-ChristenUnie vindt dat kinderen beschermd en gezond moeten opgroeien. We werken aan veilige gezinnen, scholen en buurten. Sport en cultuur is belangrijk, maar gebruikers moeten zelf ook meebetalen. Daarnaast is de SGP-ChristenUnie trots op de ondernemers. Het is belangrijk dat zij hun werk goed doen, maar niet ten koste van alles. Er moet een goede balans zijn tussen welvaart en welzijn.