Schenking en in bewaring geven van archiefbescheiden of archieven