Samen op weg naar een aardgasvrije gemeente

Nederland gaat van het aardgas af. Vóór 2050 gaan we over op duurzame warmtebronnen voor verwarming, warm water en koken. Dit is afgesproken in het landelijk Klimaatakkoord. Ook de gemeente Goes heeft hiervoor een route uitgestippeld: de Transitievisie Warmte.
Iedereen gaat mee!

Warmtetransitie

Of u nu een woning of gebouw bezit of huurt: het stoppen met het gebruik van aardgas vraagt van iedereen actie. De komende jaren gaat de gemeente Goes daarom samen met inwoners en ondernemers aan de slag om gebouwen en huizen in Goes op een zuinige, duurzame en comfortabele manier te verwarmen. Deze overgang naar duurzaam verwarmen heet de warmtetransitie. Op den duur zetten we in op alleen duurzame energiebronnen, om uiteindelijk CO2-neutraal te worden.

Goes heeft een Transitievisie Warmte opgesteld. Per wijk en dorp hebben we naar de best haalbare en betaalbare route gekeken, op weg naar een toekomst zonder aardgas. Dit noemen we een transitiepad. Omdat ontwikkelingen snel gaan en er nog veel kan veranderen op het gebied van aardgasvrij verwarmen, kijken we elke vijf jaar opnieuw of de Transitievisie Warmte aangepast moet worden.

2050 lijkt ver weg, maar er moet ook veel gebeuren. Daarom is de weg naar aardgasvrije gebouwen opgedeeld in meerdere stappen.

Voorbereiden op aardgasvrij wonen

Om gebouwen en woningen op een aardgasvrije manier te kunnen verwarmen, moeten ze hierop voorbereid zijn. Isoleren is hiervan het belangrijkste onderdeel. U bespaart energie en vergroot het wooncomfort. Dit kunt u doen om u voor te bereiden op aardgasvrij wonen:

  • Isoleer vloeren, spouwmuur en het dak
  • Stap over op elektrisch koken
  • Zorg voor voldoende ventilatiemogelijkheid
  • Vervang enkel glas of oud dubbelglas door HR++ dubbelglas

Er zijn verschillende subsidies beschikbaar. Via www.duurzaambouwloket.nl krijgt u gratis, onafhankelijk en vrijblijvend energieadvies en informatie over subsidies en regelingen. Woont u in een huurwoning, neem dan contact op met de verhuurder. Inwoners van Goes zijn ook van harte welkom in het Bespaarhuis in Goes. Hier ziet u verschillende oplossingen in het echt en krijgt u vrijblijvende informatie over duurzaam wonen.

Alternatieve warmte oplossingen

Er zijn op dit moment drie goed toepasbare oplossingen om gebouwen zonder aardgas te verwarmen.

Volledig elektrisch

Met bijvoorbeeld een warmtepomp kan een woning volledig elektrisch verwarmd worden. Nieuwbouwwoningen in Goes worden al op deze manier verwarmd.

Warmtenet

Een warmtenet zorgt ervoor dat centraal geproduceerd warm water door buizen in de grond naar de woningen stroomt. In Goes kunnen we in de toekomst mogelijk op kleine schaal gebruikmaken van warmtenetten.
 

Hybride warmtepomp

Een hybride warmtepomp bespaart veel CO2 en vraagt de minste aanpassingen in woningen, maar verbruikt nog wel aardgas. Dit is een goede oplossing voor oudere woningen en als tussenoplossing voor woningen die nog niet meteen over kunnen stappen naar aan aardgasvrij alternatief. In de toekomst kan aardgas vervangen worden door groen gas of waterstof. De beschikbaarheid van hernieuwbaar gas speelt een rol in de keuze voor de eindoplossing.

Daarnaast houden we de ontwikkelingen in de gaten. De komende jaren kan er nog veel veranderen in betaalbare en bruikbare energiebronnen of technieken.

Wat zijn de mogelijkheden in uw wijk of dorp?

Per wijk en dorp hebben we bekeken wat de meest kansrijke alternatieven zijn voor aardgas. Zo is er een transitiekaart ontstaan waarop per gebied staat aangegeven wat daar een haalbare en betaalbare manier van verwarmen kan zijn. Voor de meeste gebieden is op dit moment de oplossing van een hybride warmtepomp het meest kansrijk.

Op onderstaande kaart van de gemeente Goes staat wat per gebied een kansrijke oplossing is. Hier zijn nog geen definitieve beslissingen over genomen. De Transitievisie Warmte is een eerste onderzoek naar de alternatieven voor aardgas per woonwijk. Het geeft de richting aan en is nog geen definitieve keuze. Gebouweigenaren en bewoners worden altijd betrokken bij de keuze voor de energievoorziening in hun wijk.  

Wat gaat de gemeente doen?

Isolatieaanpak
We maken een plan om het isoleren van woningen aantrekkelijk te maken, bijvoorbeeld door een collectieve inkoopactie. Wij kijken naar het bouwjaar van uw woning om inzicht te krijgen in specifieke isolatiemaatregelen en subsidiemogelijkheden.

Stimuleren van (hybride en elektrische) warmtepompen
Waar woningen al voldoende geïsoleerd zijn, stimuleren en informeren we bewoners over de mogelijkheden om over te stappen op een hybride warmtepomp of een volledige warmtepomp. Dit is afhankelijk van het bouwjaar en isolatieniveau van een woning/gebouw.

Lokale kansen verder verkennen
We gaan verkennen in welke buurten er kansen zijn om wijkgericht aan de slag te gaan. We kijken daarbij welke andere opgaven er in een buurt, wijk of dorp zijn, bijvoorbeeld op het gebied van renovatie, vergroening en mobiliteit. Dit doen we samen met inwoners en inwonerscollectieven.
 

De transitiekaart (wat, hoe en waar)

Op deze kaart ziet u de transitiepaden. Per gebied staat aangegeven welk alternatief voor gas het meest haalbaar en betaalbaar is. De kaart is geen definitief eindbeeld, maar geeft inzicht en richting. Meer onderzoek is nodig. Ook houden we rekening met toekomstige ontwikkelingen. Daarom passen we de kaart minimaal iedere vijf jaar aan.

Verder is de overstap naar aardgasvrij verwarmen maatwerk. Daarom geeft de kaart aandachtsgebieden weer (met stippellijnen). Aan deze gebieden besteden we extra aandacht vanwege de specifieke situatie. Ook belangrijk te vermelden: eigenaren van gebouwen hebben keuzevrijvrijheid in het kiezen van een alternatief voor aardgas, passend bij hun gebouw/woning.  Wat wél blijft, is dat we op termijn allemaal van het aardgas af gaan.

De kleuren uitgelegd:

  • Groen gebied: warmtenet
  • Blauw gebied: elektrische warmtepompen
  • Geel gebied: hybride warmtepompen en plaatselijke gasvrije opties
  • Oranje gebied: focus op energiebesparing en regelmatig bekijken wat de opties zijn
  • Paars gebied: maatwerkopties voor bedrijfspanden

Meer gedetailleerde informatie vindt u in de Transitievisie Warmte.

Kaart Transitievisie Warmte
Transitiekaart Goes: stap voor stap van het aardgas af

Meer informatie

www.goes.nl/bespaarhuis

www.duurzaambouwloket.nl

Adressentool: Aardgasvrij wonen in Zeeland (arcgis.com)

Wilt u de volledige Transitievisie Warmte bekijken? U kunt een pdf van dit document opvragen bij de gemeente, tel. 14-0113. Of gebruik onderstaande knop om het document direct aan te vragen.

Transitievisie Warmte (pdf)

Start aanvraag