Ruimtelijke toets bij bestemmingswijzigingen

Is er sprake van een locatie waar ontwikkelingen zijn gepland? Dan moet de bodemkwaliteit van deze locatie geschikt zijn voor de geplande ontwikkelingen. Belangrijk is dat een plan financieel haalbaar is; een eventuele noodzaak om de bodem te saneren kan hier invloed op hebben. Bij bestemmingswijzigingen moet daarom in de meeste gevallen een bodemonderzoek worden uitgevoerd. Zo kan de gemeente beoordelen of de bodem geschikt is voor de geplande bestemming en of sanering noodzakelijk is.