Rioolreiniging en inspectie in Goes-West en omgeving

Vanaf maandag 22 mei reinigen en inspecteren wij het riool in Goes-West en omgeving. De werkzaamheden duren ongeveer 7 weken en voeren we per straat uit.

Waarom werken we aan het riool?

Wij reinigen en inspecteren het riool, zodat het regenwater en huishoudelijk afvalwater goed blijft doorstromen naar de rioolwaterzuivering. 

Wat gaan we doen?

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Het reinigen van de hoofdriolering;
  • Het uitvoeren van een camera-inspectie van de hoofdriolering.

MJ Oomen en Pre Zero voeren de werkzaamheden uit.

Wat betekent dit voor u?

De reiniging van het riool kan overlast veroorzaken in de vorm van stank of water. Van de rioolinspectie zelf merkt u niets.

Heeft u vragen?

Starten we aan uw straat? Dan ontvangt u vooraf een brief. Heeft u andere vragen over de werkzaamheden aan het riool? Neem dan contact via één van de onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens M.J. Oomen
Telefoonnummer: 0168 – 356 570.

Contactpersoon gemeente Goes Peter Neels, opzichter Riolering
Telefoonnummer: 0113 – 249 600.