Riolering op uw perceel

De gemeente Goes is verantwoordelijk voor de riolering in openbaar gebied, tot aan uw erfgrens. Op uw eigen perceel bent u zelf verantwoordelijk voor uw waterhuishouding.

Regelgeving

De huisaansluiting op uw eigen perceel en de riolering binnen uw pand is uw eigendom. Daarmee bent u dus zelf verantwoordelijk voor het beheer en functioneren daarvan. U moet daarom eerst zelf zorgen voor het opvangen en verwerken van neerslag, voordat u dit water naar het gemeentelijk riool afvoert. Afvalwater mag u wél direct afvoeren op het rioolstelsel van de gemeente.

Overzicht riolering

Op onderstaande figuur ziet u hoe het rioolsysteem op een particulier perceel in elkaar zit. Het is van belang dat het riool goed zijn lucht kwijt kan, wanneer het regent. Lucht stijgt en verdwijnt normaal gesproken via de standleiding. Oudere woningen hebben niet altijd een standleiding. Deze huizen ontluchten het riool via de regenpijpen. Het aanpassen van regenpijpen (afzagen, omleggen, etc.) kan dus gevolgen hebben voor de goede ontluchting van uw riool.

Overzicht riolering op eigen perceel

Toegang tot uw riool

U maakt uw huisaansluiting toegankelijk voor onderhoud of controle door een ontstoppingsstuk op eigen perceel aan te brengen. Zo heeft u eenvoudig toegang tot uw riolering.

Bij hevige neerslag kan de riolering overbelast raken. Om die reden is het aan te raden om een ontlastput aan te brengen in uw riolering. Zo kan het rioolwater buiten uw woning ontsnappen. Het stroomt dan niet via doucheputjes en dergelijke in de woning. Ook kunt op maaiveldhoogte een gat (>70mm) in de regenpijp boren. Dit is een andere manier om de overdruk vanuit het riool te laten ontsnappen. Dit kan wel tot stankklachten leiden. Dop het onderste deel van uw regenpijp dan ook niet af, als u geen standleiding heeft voor een goede ontluchting.

Verwerken neerslag op eigen perceel

De gemeente Goes wil zo min mogelijk verharding aansluiten op de riolering. Dit om de belasting van het riool en de zuivering te beperken. Ook leidt dit tot beter hergebruik van water en meer infiltratie in de bodem.

Het verwerken van neerslag op eigen perceel kan op verschillende manieren. Meer hierover leest u op https://www.waterklaar.nl. Het helemaal of gedeeltelijk zelf verwerken van neerslag heeft een aantal voordelen. Zoals eerder genoemd, zorgt het voor minder belasting van de riolering en zuivering. Maar het zorgt ook voor aanvulling van het grondwater.  Als u dit water opslaat, kunt u het bovendien gebruiken om uw tuin water te geven in droge perioden.