Resultaten vragenlijst Recreatiezone Wolphaartsdijk

De gemeente Goes bracht door middel van een vragenlijst de meningen over recreatiezone Wolphaartsdijk in kaart. Iedereen kon zijn of haar mening geven over het gebied door de vragenlijst in te vullen tussen 27 juli en zondag 23 augustus 2020. De reacties neemt de gemeente mee bij het opstellen van een visie voor het gebied.

Er is een factsheet die u hieronder kunt opvragen, waarin een samenvatting van de resultaten staat.

Die resultaten vormen een tussenstand in het proces om de toekomstvisie voor recreatiezone Wolphaartsdijk op te stellen. Het is een bouwsteen voor het verdere traject en het uiteindelijke schrijven van de visie. De resultaten zijn dus geen einduitslag en worden niet één op één overgenomen.

U kunt de samenvatting vragenlijst Recreatievisie Wolphaartsdijk opvragen bij het Klantcontactcentrum via 140113 of via onderstaand formulier. 

Opvragen samenvatting vragenlijst Recreatievisie Wolphaartsdijk

Start aanvraag