Restaurant in oude melkfabriek Marconigebied Goes

In november 2023 nodigde de gemeente marktpartijen uit om een plan te maken voor de oude melkfabriek Hollandia Goes in het Marconigebied. De ontvangen plannen zijn beoordeeld en het gekozen plan is van Kennedy West Vastgoed. Het plan is om een restaurant in de voormalige melkfabriek te vestigen waar je kan lunchen, dineren, koffiedrinken en borrelen.

De oude fabriek wordt grotendeels omgevormd naar een restaurant met een buitenterras. In het nieuw aan te bouwen gedeelte is er ruimte voor een nog te verhuren kantoorruimte en een bedrijfswoning. De invulling hiervan is nog niet bekend.

Uitvraag

Het doel van de uitvraag was om een betrouwbare marktpartij te kiezen die de voormalige melkfabriek wilde kopen, investeren, herontwikkelen en exploiteren. Dit plan voldoet aan alle voorwaarden uit de uitvraag. Het plan onderscheidt zich in een goede uitwerking van de plankwaliteit, het behoud van cultuurhistorisch elementen en de ecologische maatregelen die worden toegepast.

Zo blijven bijvoorbeeld de schoorsteen en de bestaande dakrand behouden. Ook is nagedacht over ecologie en biodiversiteit. Denk aan het faciliteren van een vogelnest in de schoorsteen, een groen dak en het aanbrengen van ‘bee bricks’, waarin bijen zich kunnen nestelen. 

Kennedy West Vastgoed

Kennedy West is een vastgoedbedrijf, gevestigd in Hulst. Het bedrijf richt zich op het ontwikkelen, realiseren en beleggen in betaalbare woningen en appartementen, en ook in commercieel vastgoed. 

Planning

De voorlopige planning is dat de bouw start in het voorjaar van 2025. De opening van het restaurant is naar verwachting eind 2025. Met dit plan komt er daar waar gewenst horeca in het Marconigebied en krijgt de fabriek een nieuw jasje wat past bij zijn huidige tijd.

impressie van het plan