Restaurant in oude melkfabriek Marconigebied Goes

In november 2023 nodigde de gemeente Goes marktpartijen uit om een plan te maken voor de oude melkfabriek Hollandia Goes in het Marconigebied. De ontvangen plannen zijn beoordeeld en het gekozen plan is van Kennedy West Vastgoed. Het plan is om een restaurant in de voormalige melkfabriek te vestigen waar je kan lunchen, dineren, koffiedrinken en borrelen.

De invulling van de melkfabriek is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van het Marconigebied. Ik ben blij dat we nu concrete stappen kunnen zetten om het gebied aantrekkelijker te maken.

Joost de Goffau
Wethouder

Nieuwe impuls in bestaande fabriek

De oude fabriek zal grotendeels omgevormd worden naar een restaurant met een buitenterras. In het nieuw aan te bouwen gedeelte is er ruimte voor een nog te verhuren kantoorruimte en een bedrijfswoning. De invulling hiervan is nog niet bekend.

Uitvraag

Het doel van de uitvraag van de gemeente was om een betrouwbare marktpartij te selecteren die de voormalige melkfabriek wilde kopen, investeren, herontwikkelen en exploiteren. Het ingediende plan voldoet aan alle voorwaarden uit de uitvraag. Het plan onderscheidt zich in een goede uitwerking van de plankwaliteit, het behoud van cultuurhistorisch elementen en de ecologische maatregelen die worden toegepast.

Zo blijven bijvoorbeeld de schoorsteen en de bestaande dakrand behouden. Ook is nagedacht over ecologie en biodiversiteit. Denk aan het faciliteren van een vogelnest in de bestaande schoorsteen, toepassen van een groen dak en aanbrengen van ‘bee bricks’, waarin bijen zich kunnen nestelen. 

Kennedy West Vastgoed

Kennedy West is een vastgoedbedrijf, gevestigd in Hulst. Het bedrijf richt zich op het ontwikkelen, realiseren en beleggen in betaalbare woningen en appartementen, en ook in commercieel vastgoed. 

Als kleinzoon van een melkboer is het extra bijzonder dat wij het vertrouwen hebben gekregen om met de Melkfabriek aan de slag te gaan.

Ivo Matheeuws
Kennedy West

Planning

De voorlopige planning is dat de bouw start in het voorjaar van 2025. De opening van het restaurant is naar verwachting eind 2025. Met dit plan komt er daar waar gewenst horeca in het Marconigebied en krijgt de fabriek een nieuw jasje wat past bij zijn huidige tijd.

impressie van het plan
Impressie van het plan