Regelgeving AFAC

Het weghalen van fietsen moet gebeuren volgens de wet. Dit is geregeld in Artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening Goes (APV).

Artikel 5:12 Overlast van fiets of bromfiets

  1. Het college kan op de weg gelegen plaatsen aanwijzen waar het in belang van het uiterlijk aanzien van de omgeving, ter voorkoming of opheffing van overlast, dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid verboden is, fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan (fout gestalde fietsen).

  2. Het is verboden fietsen of bromfietsen die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in een verwaarloosde toestand verkeren, op de weg te laten staan (fietswrakken).

  3. Het college kan openbare (brom)fietsstallingsgebieden aanwijzen waar het, in het belang van het beheer van de openbare ruimte, verboden is een fiets of bromfiets langer dan een door het college te bepalen periode onafgebroken te stallen (weesfietsen).