Reconstructie Verzetsheldenbuurt Goes-Oost

De Verzetsheldenbuurt wordt opnieuw ingericht. De woningen in de P.C. Quantstraat, de Marijkestraat, de Jacob Klaaijsenstraat en de J.D. van Mellestraat worden straat voor straat gesloopt en nieuwgebouwd. Ook worden in alle straten door DNWG en KPN de kabels en leidingen vervangen. In de Marijkestraat en Van Mellestraat vervangt de gemeente ook nog de riolering.

Slopen en nieuwbouw

Update april 2024

Alle sloopwerkzaamheden in de J.D. van Mellestraat en J. Klaaijssenstraat zijn uitgevoerd. De nieuwe woningen in de P.C. Quantstraat zijn alweer bewoond. De oplevering van de nieuwe woningen in de J.D. van Mellestraat en J. Klaaijssenstraat staat gepland in 2025.

Werkzaamheden J. Klaaijssenstraat en J.D. van Mellestraat

Update april 2024

De woningen zijn gesloopt en de verharding en de riolering is deels verwijderd. Er wordt op dit moment gewerkt aan het verwijderen van de nutsvoorzieningen. Hierna gaan we weer beginnen met de opbouw. Als eerst het vernieuwen van de hoofdriolering en aanleg fundering voor de nieuwe bestrating. Maar ook de bouwweg voor de nieuwbouw van de woningen. Als de ruwbouw van de woningen gereed is, worden de nieuwe nutsvoorzieningen aangelegd. Eerst de hoofdleidingen en daarna de huisaansluitingen. Als laatste onderdeel wordt de bestrating aangebracht. 

Over de voortgang van de bouw en het aanbrengen van de bestrating worden bewoners en belanghebbenden op dat moment geïnformeerd. 

Bouwroute

Tijdens het slopen en bouwen van de woningen en de herinrichting van de straten rijdt er bouwverkeer door de buurt. Het gaat vooral om vrachtwagens die op gezette tijden aan- en afvoer verzorgen. Voor de veiligheid van bewoners, voetgangers, fietsers en ander verkeer heeft de gemeente een route voor het bouwverkeer aangewezen. Hoewel we overlast niet kunnen voorkomen, is de vaste bouwroute bedoeld om deze zoveel mogelijk te beperken en de verkeersveiligheid te vergroten.

De geplande bouwroute loopt via de Oranjeweg met een tijdelijke aansluiting op de Kamperfoeliestraat. Hieronder vindt u foto’s met daarop een overzicht van de bouwroute. De Kamperfoeliestraat wordt niet afgesloten maar blijft bereikbaar voor bewoners. Het is mogelijk dat daar vrachtwagens in de straat moeten wachten totdat zij het bouwterrein op kunnen. De tijdelijke aansluiting vanaf de Oranjeweg zal met een slagboom worden afgesloten, zodat deze alleen gebruikt kan worden door bouw- en sloopverkeer.

kaart route

Speelvoorziening

Vanwege de veiligheid van schoolgaande kinderen wordt er voor het bouwverkeer een tijdelijke doorsteek gemaakt ter hoogte van de Oranjeweg richting de Kamperfoeliestaat. De route gaat door het groen en een deel van het speeltuintje. Er staat een veilige afbakening, zodat er nog steeds veilig gespeeld kan worden. Wel zullen er speeltoestellen verwijderd worden. Als de werkzaamheden klaar zijn, worden het groen en de speelvoorziening hersteld.

Hoe lang wordt deze route gebruikt?

De sloop en nieuwbouw van de woningen zullen vier jaar duren en de afronding van de laatste herinrichtingwerkzaamheden door de gemeente na de bouw, nog een jaar. Daarna wordt de route met de doorsteek langer gebruikt voor herbestratingswerkzaamheden die dan plaatsvinden. De planning daarvan is nog niet bekend. Hierover wordt u tegen die tijd geïnformeerd.

Bouwapp

Beveland Wonen heeft een Bouwapp aangemaakt. Met deze app kunt u nieuws over de voortgang van de sloop en de nieuwbouw van de woningen in de Verzetsheldenbuurt volgen. Via de Appstore of Playstore is deze app te  downloaden en vervolgens zoekt u via de zoekfunctie ‘Goes-Oost: Verzetsheldenbuurt herstructurering’ op.

Vragen

Heeft u vragen over de werkzaamheden of overige zaken over het werk? Neem dan contact op met de aannemer via info@hoondert.nl of 0113-352510. Ook kunt u terecht bij toezichthouder de heer W. Wijga van de Gemeente Goes door te bellen naar 14 0113.