Reconstructie Verzetsheldenbuurt Goes-Oost

De Verzetsheldenbuurt wordt opnieuw ingericht. De woningen in de P.C. Quantstraat, de Marijkestraat, de Jacob Klaaijsenstraat en de J.D. van Mellestraat worden straat voor straat gesloopt en nieuwgebouwd. Ook worden in alle straten door DNWG en KPN de kabels en leidingen vervangen. In de Marijkestraat en Van Mellestraat vervangt de gemeente ook nog de riolering.

Slopen en nieuwbouw

De herinrichtingswerkzaamheden van de straten beginnen nadat de woningen per straat zijn gesloopt en nieuwgebouwd. In september 2020 startte Beveland Wonen met de sloop van de woningen in de P.C. Quantstraat. Deze straat is bijna afgerond. De woningen in de Marijkestraat zijn inmiddels ook gesloopt. In de tweede helft van 2022 zijn de woningen in de Marijkestraat nieuwgebouwd. 

Werkzaamheden Marijkestraat

De woningen in de Marijkestraat zijn gesloopt. De aanleg van de riolering start op maandag 21 maart 2022. Daarna worden de werkzaamheden van de wegfundering uitgevoerd. Ook worden door de nutsbedrijven de hoofdleidingen aangebracht. Eind juni 2022 zijn de bouwrijpmaak-werkzaamheden voltooid en begint het bouwen van de nieuwe huizen. Over de bouw van de woningen en het aanbrengen van de bestrating worden bewoners en belanghebbenden later geïnformeerd.

De bouwroute maakt zoveel mogelijk gebruik van de Kamperfoeliestraat en de toegang met de Oranjeweg. Het is niet uitgesloten dat soms het bouw- of vrachtverkeer ook de ’s-Heer Elsdorpweg gebruikt. Door de aanstaande werkzaamheden is de Marijkestraat heel deze periode afgesloten. De kruising Kamperfoeliesraat – Marijkestraat is eind week 15 begin week 16 afgesloten. Er worden verkeersmaatregelen getroffen. De direct aangrenzende bewoners van de ’s-Heer Elsdorpweg kunnen tijdens de werkzaamheden hun woning of kavel niet of minder goed bereiken. De bewoners worden hier vooraf over geïnformeerd.  

Bouwroute

Tijdens het slopen en bouwen van de woningen en de herinrichting van de straten rijdt er bouwverkeer door de buurt. Het gaat vooral om vrachtwagens die op gezette tijden aan- en afvoer verzorgen. Voor de veiligheid van bewoners, voetgangers, fietsers en ander verkeer heeft de gemeente een route voor het bouwverkeer aangewezen. Hoewel we overlast niet kunnen voorkomen, is de vaste bouwroute bedoeld om deze zoveel mogelijk te beperken en de verkeersveiligheid te vergroten.

De geplande bouwroute loopt via de Oranjeweg met een tijdelijke aansluiting op de Kamperfoeliestraat. Hieronder vindt u foto’s met daarop een overzicht van de bouwroute. De Kamperfoeliestraat wordt niet afgesloten maar blijft bereikbaar voor bewoners. Het is mogelijk dat daar vrachtwagens in de straat moeten wachten totdat zij het bouwterrein op kunnen. De tijdelijke aansluiting vanaf de Oranjeweg zal met een slagboom worden afgesloten, zodat deze alleen gebruikt kan worden door bouw- en sloopverkeer.

kaart route

Speelvoorziening

Vanwege de veiligheid van schoolgaande kinderen wordt er voor het bouwverkeer een tijdelijke doorsteek gemaakt ter hoogte van de Oranjeweg richting de Kamperfoeliestaat. De route gaat door het groen en een deel van het speeltuintje. Er staat een veilige afbakening, zodat er nog steeds veilig gespeeld kan worden. Wel zullen er speeltoestellen verwijderd worden. Als de werkzaamheden klaar zijn, worden het groen en de speelvoorziening hersteld.

Hoe lang wordt deze route gebruikt?

De sloop en nieuwbouw van de woningen zullen vier jaar duren en de afronding van de laatste herinrichtingwerkzaamheden door de gemeente na de bouw, nog een jaar. Daarna wordt de route met de doorsteek langer gebruikt voor herbestratingswerkzaamheden die dan plaatsvinden. De planning daarvan is nog niet bekend. Hierover wordt u tegen die tijd geïnformeerd.

Bouwapp

Beveland Wonen heeft een Bouwapp aangemaakt. Met deze app kunt u nieuws over de voortgang van de sloop en de nieuwbouw van de woningen in de Verzetsheldenbuurt volgen. Via de Appstore of Playstore is deze app te  downloaden en vervolgens zoekt u via de zoekfunctie ‘Goes-Oost: Verzetsheldenbuurt herstructurering’ op.

Vragen

Heeft u vragen over de werkzaamheden of overige zaken over het werk? Neem dan contact op met de aannemer via info@hoondert.nl of 0113-352510. Ook kunt u terecht bij toezichthouder de heer W. Wijga van de Gemeente Goes door te bellen naar 14 0113.