PvdA

Logo PvdA

Zeker zijn van een sociale Goese samenleving waar aandacht is voor:

  • inwoners;
  • duurzaamheid;
  • cultuur;
  • natuur; 
  • wonen;
  • werk;
  • zorg;
  • plezier. 

Een stad waar plek is voor iedereen. Dat is waar PvdA voor staat. Goes is voor iedereen. We willen dat alle Goesenaren de mogelijkheid hebben om mee te doen in onze samenleving. We zijn voor een toegankelijk Goes zonder lichamelijke drempels. Begrijpelijke taal en hulp voor wie de wereld soms te snel gaat, is ook belangrijk. Inwoners die het zonder ondersteuning niet redden, helpen we.

Armoede

Armoede moeten we oplossen. Geen enkel kind mag hiervan het slachtoffer zijn. We ondersteunen hem of haar door zoveel mogelijk kansen te bieden. Er zijn ook Goese huishoudens die elke maand budget te kort komen om in zekerheid te leven. Deze groep verdient aandacht en extra ondersteuning.

Klimaatneutraal

Duurzaamheid is niet meer vrijblijvend. Het doel van PvdA is een volledig klimaatneutraal Goes. Dit betekent dat wij de uitstoot van broeikasgassen verminderen en de overstap maken naar een groene energievoorziening. Alle Goese inwoners moeten de mogelijkheid hebben hier aan mee te doen. Dat geldt ook voor hen die geen geld genoeg hebben om dit te betalen. We zetten ook in op natuurbescherming. Het Veerse Meer moet een plek blijven waar natuur voorop staat.

Zeggenschap

Goese inwoners mogen één keer in vier jaar tijd hun stem uitbrengen. Dat is voor de inwoner onvoldoende. We verlangen ernaar mensen meer zeggenschap te geven over hun woon- en leefomgeving. PvdA betrekt inwoners bij veranderingen en werkzaamheden in hun omgeving. We geven hen ook het recht om taken van de overheid over te nemen.

Wonen

De Goese woningmarkt is complex. De cijfers tonen aan dat het goed gaat. Toch horen we vanuit de samenleving andere berichten. De wachtlijsten zijn te lang en de huurprijzen te hoog. Het is tijd dat Goes investeert in woningen met een lagere prijsklasse. PvdA hoopt de wachttijd voor een geschikte huurwoning te verlagen. Wonen in Goes moet voor iedereen mogelijk zijn.