Projecten trainees

Algemeen

Hieronder lees je over de projecten waar de trainees mee aan de slag gaan.

1. Inrichting centrale hal

Welke behoefte speelt er bij onze gasten, interne huurders en medewerkers over de inrichting van onze hal? Hoe brengen wij al deze belangen bij elkaar? Welke rol willen wij toebedelen aan dé gastbeleving? Kiezen wij voor een strak pakket van eisen of grijpen wij naar een innovatieve aanbesteding en laten wij ons verrassen? Welke goede voorbeelden zijn er in ons domein en ook vooral daarbuiten?

Als trainee maak je onderdeel uit van de projectgroep en ben jij de spin in het web naar de verschillende deelnemers en gebruik je jouw creativiteit om tot een innovatief, vernieuwend ontwerp te komen.

2. Visie op dienstverlening

Onze visie op dienstverlening is erop gericht dat onze inwoners en gasten een belangrijke rol hebben en krijgen over hoe onze dienstverlening eruit gaat zien.

Als trainee trek je erop uit om het visnet uit te gooien en later op te halen over wat de verwachting is over onze dienstverlening. Je brengt klantreizen in kaart en gaat op pad om in beeld te brengen waar we staan ten opzichte van de verwachtingen. Hoe worden de contacten ervaren met de gemeente? Zijn we zichtbaar? Zijn we benaderbaar? Jij gaat de verwachtingen waar mogelijk inbedden in onze organisatie.

Met jouw vernieuwende blik, onderzoekende aard en benaderbare houding weet jij de juiste mensen te bereiken en krijg jij de echte gast- en klantbehoefte in beeld!

3. Jong Ondernemerschap

Goes is bij uitstek de modestad. Wij zien in ons bestand dat het ondernemerschap aan het vergrijzen is. Wij maken ons zorgen over de opvolging van onze ondernemers door jonge mensen. Ook is er een ongewilde leegstand in onze binnenstad. Hoe maken wij het voor potentiële jonge ondernemers aantrekkelijk om het vakgebied in te stappen en te kiezen voor Goes?

Jij gaat samen met (senior) ondernemers een coaching programma opstellen waarbij jonge ondernemers worden meegenomen in de aantrekkelijkheid van Goes als modestad en de aantrekkelijkheid van het ‘vak’ ondernemer. Ook zoek je de verbinding met de Hogeschool Zeeland en andere gemeenten die al een programma hebben gericht op jong ondernemerschap.

4. Goes dat ben je zelf

Hoe trekken we als werkgever meer jongere werknemers aan? En hoe houden we ze een tijdje? Hoe bouwen we bij hen een goed werkgeversmerk op en hoe starten we al op de opleidingen (stages/gastcolleges etc.)? De opdracht is een uitgewerkt plan dat antwoord geeft op deze vragen en bol staat van de creatieve ideeën. En natuurlijk ook de uitvoering ervan.

5. Evenementenloket

Het organiseren van evenementen wordt met alle regelgeving een steeds uitdagendere klus. Organisatoren moeten veel papierwerk invullen. Er zijn voorbeelden in het land die één loket functie hebben. Zij ondersteunen organisatoren bij het doen van aanvragen en stellen bijvoorbeeld van de hele stad gedigitaliseerde tekeningen beschikbaar. De opdracht is om te onderzoeken of en hoe een Goes evenementenloket met bijbehorende middelen gerealiseerd kan worden.

6. Burgerparticipatie

Gedurende 6 maanden werk je actief mee op allerlei projecten die opgezet zijn/worden in het licht van burgerparticipatie:

 • Het adviseren op participatie bij inhoudelijke trajecten. Denk aan: het optrekken binnen een projectgroep, het opstellen van een participatieplan, het adviseren van de projectleider, uitvoering geven aan het participatieplan door bijvoorbeeld het organiseren van bijeenkomsten, het onlineplatform Goes praat mee inrichten en contact zoeken met inwoners en ondernemers. Het kan gaan om verschillende projecten en er kan een koppeling gemaakt worden op basis van inhoudelijke affiniteit van de trainee bij een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld: herinrichting van buurten en wijken, verkeersopgaven, afval, visie op jeugdbeleid, dienstverlening, klimaat, visie op erfgoed etc.).
 • Professionalisering en verdere ontwikkeling van het burgerplatform Goes praat mee.
 • Enthousiasmeren en inspireren van collega’s in de organisatie op het gebied van participatie.
 • Onderzoek naar het betrekken van specifieke doelgroepen bij participatie. Hoe zorgen we ervoor dat we een zo breed mogelijke groep inwoners bereiken, specifiek jongeren?

7. Sport

Het in beeld brengen van de behoefte van de binnen- en buitensportlokaties in Goes in relatie tot de verduurzaming.

8. Het opstellen van beleid rondom recreatief nachtverblijf in de binnenstad van Goes

Het aantal mogelijkheden van recreatief nachtverblijf in de binnenstad van Goes is toegenomen. Dit gebeurt niet altijd conform het geldende bestemmingsplan, waardoor er niet legale situaties zijn ontstaan die in sommige gevallen zijn gedoogd of tijdelijk zijn vergund. Termen als B&B, airBnB, hotel, pension etc. worden hiervoor gebruikt. Het doel is om een uniform beleid te maken waar aanvragen aan getoetst kunnen worden.

De trainee onderzoekt het bestaande aanbod, de geldende regelgeving en de eventuele overlast. Daarnaast moet er aandacht zijn voor participatie.

9. Economische impulsen

Goes heeft een gunstige ligging die kansen biedt om de economische positie van Goes te versterken. Twee thema’s waar we daarbij concreet aan denken zijn energie en (duurzame) voedselproductie.

Thema Energie

Door de ligging nabij Borssele zijn er kansen voor Goes om kennisinstellingen en bedrijvigheid te huisvesten die gericht zijn op (nieuwe vormen van) energie. Vrijwel alle windenergie van de windparken komt er aan land en het is mogelijk de locatie waar nieuwe kerncentrales komen.

Thema (duurzame) voedselproductie

Daarnaast heeft Goes een goede bereikbaarheid ten opzichte van de aanwezige agrarische bedrijven door de centrale ligging in Zeeland. Dit in combinatie met de aanwezigheid van water en vruchtbaar land biedt dit kansen voor bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van (toekomstige) voedselproductie.

De opdracht is om te onderzoeken wat de kansen daadwerkelijk zijn voor deze thema’s en hoe we deze concreet vormgeven binnen de gemeente Goes.

10. Koppeling sociaal domein met fysieke leefomgeving

De gemeente Goes heeft de ambitie om het sociaal domein meer te koppelen aan de fysieke leefomgeving. Deels gebeurt dit natuurlijk al, maar we zijn ons hier nog niet altijd even bewust van. Daarnaast zijn er nog (veel) mogelijkheden om de koppeling te versterken.

De opdracht is om te zoeken naar de al bestaande koppelingen en het creëren van nieuwe koppelingen om deze verbinding te versterken. Om hiertoe te komen maak je een eigen visie op Goes waar de onderstaande thema’s in ieder geval aan de orde komen:

 • Third places
 • Verblijfskwaliteit
 • Positieve gezondheid
 • 10 minutenstad
 • Hubs/ketenmobiliteit
 • Verticale landbouw
 • Klimaatadaptatie
 • Energietransitie
 • Global goals
 • Cultuur, onderwijs en sport als verbindende factoren

11. Ons informatiecentrum voor duurzaam wonen en leven – Het Bespaarhuis – beter in de markt zetten

 • Meer (naams)bekendheid. Het doel? Goesenaren bewustmaken dat het Bespaarhuis er is en dat ze hier terechtkunnen voor informatie over duurzaam wonen en leven.
 • Het Bespaarhuis moet er zowel van binnen als buiten representatief en aantrekkelijk uitzien.
 • Laagdrempelig: Inwoners kunnen hier op een leuke manier kennismaken met duurzaam wonen en leven.
 • De informatie die wij in het Bespaarhuis aanbieden, moet overzichtelijker en duidelijker. Ook moet bijvoorbeeld duidelijk zijn dat de tuin voor het Bespaarhuis een ‘voorbeeld-tuin’ is van een klimaatvriendelijke tuin met speciale aandacht voor klimaatadaptatie.

12. OZO

Waarschijnlijk hebben we binnenkort een vraagstuk waaraan een trainee zou kunnen werken. Het gaat om het leren en verbeteren van bestuurlijke samenwerking op basis van ervaring die is opgedaan op recente dossiers.