Proefstation Wilhelminadorp

Wilhelminadorp is een klein dorp in de gemeente Goes. Maar ook een dorp met één van de grootste landbouwbedrijven van Nederland. De ligging aan het kanaal, dichtbij Goes en dichtbij de Oosterschelde, maakt dit dorp tot een prettige woonplaats. Op de plek van het voormalige proefstation in Wilhelminadorp komen nieuwe woningen. Het plangebied ligt noordwestelijk van de kern Wilhelminadorp.

Verkoopinformatie

In het plan Proefstation Wilhelminadorp worden circa 32 kavels uitgegeven, waaronder ongeveer acht kavels ten behoeve van twee-onder-een-kapwoningen. Alle kavels zijn inmiddels verkocht of gereserveerd. 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Wielhouwer (tel. 06-34514826, of via p.wielhouwer@goes.nl) of met Yolanda Pronk (tel. 06-34514838, e-mail y.pronk@goes.nl). 

Vragen over uw bouwplan?

Hebt u een bouwplan en wilt u weten of dit kan? Maak dan een afspraak bij de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Ook kunt u een vrijblijvend welstandsadvies krijgen door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Toetsing bouwplan (Vergunningverlening en Handhaving)


Telefoonnummer: (0113) 24 97 00
E-mail: stadskantoor@goes.nl

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Telefoonnummer: (0113) 24 96 91

Beschikbare documenten

De volgende kaarten en documenten zijn op te vragen bij het klantcontactcentrum. Bel hiervoor naar 14 0113 of vul het formulier in via de knop hieronder.

  • Beeldkwaliteitsplan Proefstation Wilhelminadorp
  • Proefstation Wilhelminadorp plankaart
  • Proefstation Wilhelminadorp Wijzigingsplan Plankaart
  • Proefstation Wilhelminadorp Grondprijzen
  • Planning procedure wijzigingsbevoegdheid Proefstation Wilhelminadorp
  • Overzicht verkochte, gereserveerde en vrije kavels Proefstation Wilhelminadorp

Documenten Proefstation Wilhelminadorp

Start aanvraag