Praktisch Verkeersexamen voor basisschoolleerlingen

Volgende week doen zo’n 413 basisschoolleerlingen uit de gemeente Goes mee aan het praktisch verkeersexamen. Wethouder Stan Meulblok geeft donderdag 30 mei het 'startschot'. De examens starten vanaf het terrein van het ZLM Veiligheidspark in Goes.

Cijfers van het SWOV laten zien dat kinderen onder de 15 jaar kwetsbaar zijn in het verkeer; in 2023 kwamen twintig kinderen om en raakten honderden gewond. 

Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen wordt getoetst of leerlingen de theorie goed kunnen toepassen in het verkeer. De kinderen fietsen een route van ongeveer dertig minuten. Langs de route staan vrijwilligers die, aan de hand van een controlelijst, beoordelen of de leerlingen goed handelen. Op vaardigheden zoals stoppen voor verkeerslichten en voorrang verlenen wordt extra gelet.

Elektrische fiets

Scholieren kunnen het examen ook op een elektrische fiets afleggen. De school moet hiervoor wel toestemming geven en er gelden een aantal regels. Zo moet de trapondersteuning op de laagste stand, en is de accu helemaal vol. Meedoen op een fatbike kan niet.