Praat mee over de Transitievisie Warmte

Ook u kunt meedenken en uw mening geven over de Transitievisie Warmte. Via de website Goes Praat mee vindt u informatie en kunt u de enquête invullen.

Elke gemeente moet van de Rijksoverheid voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Hiermee maken gemeenten duidelijk wanneer welke dorpen en wijken geen aardgas meer hebben.

Overstap

We onderzoeken nu hoe we de overstap naar een aardgasvrije gemeente in het juiste tempo gaan maken. We kijken welke wijken en dorpen op welke manier overgaan op andere manieren van verwarmen. En welke tussenstappen nu al mogelijk zijn om te nemen. We nemen daar op dit moment nog geen besluiten over. De visie geeft alleen de mogelijkheden en kansen in Goes aan.

Vragenlijst

Ook u kunt meedenken en uw mening geven via de vragenlijst op Goes Praat Mee. Via deze link komt u op de pagina over Transitievisie Warmte. Hier vindt u alle informatie over de transitievisie en vult u de vragenlijst in.