Patrick Simpelaar

Patrick Simpelaar

CDA

 Adres

 De Stelle 43
 4464 BP Goes

 Nevenfuncties 
  • Teamleider Wonen, Werken en Recreëren, waarnemend manager Risicobeheersing Veiligheidsregio Zeeland
  • Waarnemend teamleider van het team Industrie Transport en Ruimte (ITR) 
  • Voorzitter van de Vereniging van eigenaren De Veldthoed 
  • Voorzitter van de raadsklankbordgroep van GR de Bevelanden 

'Als je luistert naar de mensen in je omgeving, dan hoor je pas wat er echt speelt'

Maatschappelijke betrokkenheid

Mijn naam is Patrick Simpelaar. Vanuit grote maatschappelijke betrokkenheid zet ik mij al lange tijd in voor de Goese samenleving. Ik was voorzitter van voetbalvereniging SSV ’65 en ben nu bezig aan mijn tweede periode als raadslid van het CDA. Op die manier probeer ik bij te dragen aan de ideeën die leven in de gemeente zijn. Samen met mijn vriendin Maaike en onze drie kinderen woon ik nu in de Goese wijk Noordhoek. Hiervoor woonden we in Goes-Oost. Als je luistert naar de mensen in je omgeving, dan hoor je pas echt wat er speelt. 

Verantwoordelijkheid

Inwoners moeten zoveel mogelijk zelf en vooral met elkaar verantwoordelijkheid nemen om veilig, gezond en prettig te leven. Dat geldt ook voor vrijwilligersorganisaties en bedrijven. De gemeente moet daarin haar eigen rol pakken. Regels zijn daarbij belangrijk, maar graag alleen als deze nodig of nuttig zijn. En dat geldt ook voor financiële steun van de gemeente.

Samenwerking

Van samenwerken verwacht ik veel. Zowel voor de stad Goes als voor de dorpen is dit erg belangrijk. Dat geldt ook voor samenwerking met de gemeenten binnen onze mooie provincie Zeeland. Het uitvoeren van dorpsplannen en ideeën in de wijken zijn hier voorbeelden van. De samenwerkingsverbanden waar wij als gemeente Goes aan deelnemen, vallen daar ook onder. Meer grip hierop is voor ons erg belangrijk.