Partij voor Goes

Logo Partij voor Goes

Partij voor Goes komt op voor de mensen in onze gemeente. Dit doet zij vanuit de sociaaldemocratische gedachte. De partij is er voor alle inwoners en gaat voor wat zij belangrijk vinden. Partij voor Goes heeft een hart voor mensen en een hart voor de gemeente Goes. Ze zet de wensen van de inwoners van Goes voorop. Wij verlangen ernaar samen met andere partijen duidelijke resultaten te behalen. Deze moeten voor onze inwoners herkenbaar zijn.

Woonomgeving

Als fractie vinden wij het belangrijk dat elke inwoner van onze gemeente zich veilig voelt. Hij of zij moet tevreden zijn over zijn of haar woonomgeving. De binnenstad staat hierbij vaak in de spotlights. Als partij vragen wij daarentegen graag extra aandacht voor onze wijken en kernen. Er is in de gemeente Goes ook veel vraag naar woonruimte. Daarom moeten wij ons de komende jaren richten op het bouwen van betaalbare (sociale huur)woningen voor:

  • mensen met een gemiddeld inkomen
  • jongeren die bij gebrek aan woonruimte niet alleen Goes, maar zelfs de provincie verlaten

Verkeer

Als centrumgemeente maken veel inwoners op weg naar hun school of werk gebruik van ons verkeersnetwerk. Veiligheid voor alle mensen die hieraan deelnemen en een betere doorstroming van het verkeer zijn voor ons belangrijk punten.

Eenzaamheid

In een maatschappij waar steeds meer mensen alleen wonen, ligt het probleem van eenzaamheid op de loer. De aanpak hiervan is wat ons betreft van groot belang. Het is mogelijk dat:

  • meer mensen instromen in speciale zwaardere zorg en
  • het aantal verwarde mensen binnen onze gemeente toeneemt

Wij vinden een gezonde toekomst voor alle generaties na ons, belangrijk. Maatregelen om dit voor elkaar te krijgen, hebben helaas ook de nodige consequenties. Belangrijk hierbij is een eerlijke verdeling van de lasten naar de mogelijkheden van onze inwoners.