Parkeerabonnement

Algemeen

Binnen het vergunninghoudersgebied kennen wij de volgende parkeerabonnementen: abonnement algemeen of abonnement medisch. Deze kunt u online aanvragen via de knop "Start aanvraag DigiD".

Parkeerabonnementen

Parkeerabonnement AA

Met een parkeervergunning AA mag op alle plaatsen bij een parkeerautomaat of parkeermeter en op alle vergunninghouderplaatsen in alle zones worden geparkeerd

Voor de aanvraag heeft u nodig:

  • geldig legitimatie
  • kentekenbewijs op creditcardformaat (kentekencard), overschrijvingsbewijs of tenaamstellingsbewijs   

Parkeerabonnement AM

Wie komen in aanmerking?

  • eerstelijns hulpverlener, ingeschreven in het BIG register, die meerdere kortdurende bezoeken van medische aard per dagdeel aflegt en/of oproepbaar is in spoedeisende situaties  
  • tweedelijns hulpverlener, die niet is ingeschreven in het BIG-register, komt in aanmerking als de vergunning wordt aangevraagd door de zorginstelling waar de medewerk(st)er werkt. De aanvraag moet worden voorzien van een bewijs van bevoegdheid (diploma e.d.) van de medewerk(st)er en een schriftelijke verklaring van de zorginstelling dat hij/zij medische handelingen bij cliënten thuis verricht (en dus geen huishoudelijke werkzaamheden).

Waar mag u parkeren?

  • op alle parkeerplaatsen bij een parkeerautomaat of een parkeermeter en op vergunninghoudersplaatsen. De vergunning geldt alleen voor de tijd dat u de werkzaamheden verricht.

Voor de aanvraag heeft u nodig:

  • geldig legitimatie
  • kentekenbewijs op creditcardformaat (kentekencard), overschrijvingsbewijs of tenaamstellingsbewijs   
  • bewijs van inschrijving in het BIG register (1ste lijns)
  • bewijs van bevoegdheid (diploma e.d.) en een schriftelijke verklaring van de zorginstelling dat hij/zij medische handelingen bij cliënten thuis verricht (en dus geen huishoudelijke werkzaamheden) (2de lijns)

Kosten 2024

Tarieven parkeerabonnementen 2023
OnderwerpTarief 2024
Parkeerabonnement AM€305,00
Parkeerabonnement AA€ 3.050,00