Overheid.nl

De gemeente moet het volgende digitaal bekendmaken op overheid.nl:

  • verordeningen;
  • nadere regels;
  • beleidsregels;
  • bestemmingsplannen;
  • verkeersbesluiten;
  • aanvragen en vergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Berichten over uw buurt automatisch ontvangen?

Met de e-mailservice 'Berichten over uw buurt' ontvangt u de meeste nieuwe bekendmakingen via e-mail. Het gaat om berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice doet u via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  1. Inschrijven op e-mailadres met postcode;
  2. Interesseprofiel instellen;
  3. Overheidsorganisaties selecteren;
  4. Aanmelding bevestigen;

Vervolgens ontvangt u de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook altijd mogelijk.