Over het spoorproject

Afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om Goes beter bereikbaar te maken. En dat doen we nog steeds. Daarbij willen we de hinder voor onze inwoners aan het spoor zo veel mogelijk beperken. Samen met ProRail voeren we het maatregelenpakket van het Spoorproject uit, zoals dat is vastgesteld door de gemeenteraad in 2014. Dit pakket aan maatregelen beperkt de overlast van geluid en trillingen, vergroot de verkeersveiligheid en doorstroming en vermindert de barrièrewerking. Hoe? Lees het hier.

Het spoorproject is een groot en belangrijk project voor Goes. Station Goes heeft de meeste overstappers van Zeeland. Bovendien zorgt het spoor ervoor dat we vanuit Goes door heel Nederland kunnen reizen. 

Sinds april 2020 is de spooronderdoorgang Van Hertumweg open voor verkeer.  Daarmee wordt trein- en autoverkeer voortaan gesplitst. Een belangrijke maatregel om de verkeersdoorstroming én de verkeersveiligheid in onze gemeente te verbeteren.

Overlast voor omwonenden

Natuurlijk beseffen we ook goed dat het spoor overlast kan veroorzaken voor omwonenden. Wie langs het spoor woont, kan last hebben van het geluid of trillingen door langsrijdende treinen. We zijn daarom blij dat er al veel maatregelen zijn uitgevoerd om geluidsoverlast te beperken. Ook op het gebied van trillingen zijn stappen gemaakt.  Naast de aanleg van de spooronderdoorgang bij de Van Hertumweg, is het kruispunt en de spoorwegovergang Buys Ballotstraat/Patijnweg verbeterd. Ook heeft ProRail de kruiswissel eind 2019 vervangen voor een enkele overloopwissel.

Deze en andere maatregelen maken deel uit van het Maatregelenpakket Spoorproject. Lees meer hierover op https://goes.prod.bevelanden.hosted-temp.com/algemene-maatregelen-spoorproject. Nadat we alle maatregelen hebben uitgevoerd, volgt een monitoringsonderzoek.

Kosten

De kosten van het Spoorproject bedragen in totaal 36 miljoen euro. Deze worden betaald door North Sea Port, de Provincie Zeeland, ProRail, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de gemeente Goes.

Meer informatie?

Voor vragen over geluid en trillingen kunt u contact opnemen met Rudie de Regt, beleidsadviseur milieu van gemeente Goes. Mail uw vraag naar r.de.regt@goes.nl. 

 

 

Spooronderdoorgang