Ophoging en verruiming energietoeslag

Onlangs heeft het Dagelijks Bestuur besloten de energietoeslag op te hogen met 500 euro. Het totaalbedrag van de energietoeslag is dan gelijk aan het landelijke richtbedrag van 1300 euro. Ook is de inkomensgrens verruimd van 120 naar 130 procent van het sociaal minimum.

Heeft u al eerder de energietoeslag van 800 euro ontvangen? Dan ontvangt u het bedrag van 500 euro automatisch. U hoeft daarvoor geen actie te ondernemen. Wij maken het bedrag voor 1 november 2022 aan u over. Heeft u pas een aanvraag gedaan? Dan krijgt u bij een toekenning het bedrag van 1300 euro uitgekeerd. Bent u inmiddels verhuisd naar een andere gemeente? Ook dan maken wij het bedrag van 500 euro aan u over. U ontvangt de ophoging niet van uw nieuwe gemeente.

Verruiming inkomensgrens

Ook is besloten om de inkomensgrens van de energietoeslag op te hogen van 120 naar 130 procent van het sociaal minimum. Daardoor hebben we de mogelijkheid om meer mensen te helpen. Heeft u eerder dit jaar een aanvraag energietoeslag gedaan en is deze aanvraag afgewezen omdat uw inkomen te hoog was? Wij bekijken deze aanvragen opnieuw. U hoeft geen nieuwe aanvraag te doen. Misschien hebben wij nog wel ontbrekende gegevens nodig. Daar ontvangt u dan een brief over. Deze afhandeling duurt mogelijk nog even. We verwachten dit uiterlijk voor 1 december 2022 afgerond te hebben.

Ambtshalve

Heeft u nog geen energietoeslag ontvangen omdat uw inkomen hoger was dan 120 procent van het sociaal minimum? Maar is het lager dan 130 procent van het sociaal minimum? En heeft u dit jaar een toekenning voor deelname aan de collectieve zorgverzekering CZM of een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten ontvangen? Dan kennen wij de energietoeslag ambtshalve toe. Dat is naar verwachting rond 15 november 2022. In andere gevallen mag u nu alsnog een aanvraag doen.  

Vermogen

We kijken niet naar uw vermogen.

Schuldhulpverleningstraject

Zit u in een schuldhulpverleningstraject (MSNP) bij GR de Bevelanden? En woont u in de gemeente Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland of Reimerswaal? U behoort dan ook tot de doelgroep. Samen met de afdeling schuldhulpverlening zorgen wij ervoor dat u de energietoeslag ook ontvangt. Deze afhandeling heeft nog enkele weken tijd nodig. Wij verwachten dit uiterlijk voor 15 november 2022 afgerond te hebben.

Studenten

Bent u student? En voldoet u aan de algemene voorwaarden voor de energietoeslag? Dan is het mogelijk om deze nu aan te vragen. Is uw aanvraag eerder dit jaar afgewezen omdat u als student uitgesloten was? Dan hoeft u geen nieuwe  te doen. Wij gaan uw aanvraag opnieuw beoordelen. Mochten wij nog ontbrekende gegevens nodig hebben, dan nemen wij contact met u op.

Dit nieuwsbericht is overgenomen van de website van GR de Bevelanden