Opgraven en herbegraven of cremeren

Algemeen

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot heeft u een vergunning nodig. Bovendien moeten alle rechthebbenden op het graf toestemming geven.

U mag een stoffelijk overschot laten opgraven als u de overledene in een ander graf wilt begraven. Ook mag u het stoffelijk overschot alsnog cremeren. Wilt u het stoffelijk overschot cremeren binnen 1 jaar nadat het begraven is? Dan heeft u toestemming nodig van de officier van justitie.

Wat moet ik doen

U kunt bij de gemeente een aanvraagformulier krijgen dat u ingevuld bij de gemeente kunt inleveren. In de regel dienen de nabestaanden de aanvraag voor een vergunning herbegraven of alsnog cremeren in.

Voor opgraving en herbegraving van een overledene tijdens de wettelijke termijn van grafrust (tien jaar na het begraven van de laatst overledene in het graf) geeft het gemeentebestuur alleen in bijzondere gevallen toestemming. Ook moet hierover de regionale inspecteur van de volksgezondheid worden gehoord.