Openingstijden winkels

Algemeen

De openingstijden van winkels in de gemeente Goes zijn geregeld in de Winkeltijdenwet en in de Verordening Winkeltijden Goes.

Winkel mag geopend zijn op:

  • Van maandag tot en met zaterdag tussen 06.00 tot 22.00 uur;
  • Alle zon- en feestdagen.

Winkelopenstelling is niet toegestaan op:

  • Goede vrijdag na 19.00 uur;
  • 24 december na 19.00 uur;
  • 4 mei na 19.00 uur.

Incidentele ontheffing buiten winkeltijd

In het geval dat u uw winkel voor een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard na 22:00 uur open wilt houden voor publiek, heeft u een ontheffing nodig.

Er kan ontheffing worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen of speciale verkoopacties. Als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel, kan de ontheffing worden geweigerd.

Kosten 2021

Legeskosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag.