Openingstijden winkels

Algemeen

De openingstijden van winkels in de gemeente Goes zijn geregeld in de Winkeltijdenwet en in de Verordening Winkeltijden Goes.

Winkel mag geopend zijn op:

  • Van maandag tot en met zaterdag tussen 06.00 tot 22.00 uur;
  • Alle zon- en feestdagen.

Winkelopenstelling is niet toegestaan op:

  • Goede vrijdag na 19.00 uur;
  • 24 december na 19.00 uur;
  • 4 mei na 19.00 uur.

Incidentele ontheffing buiten winkeltijd

In het geval dat u uw winkel voor een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard na 22:00 uur open wilt houden voor publiek, heeft u een ontheffing nodig.

Er kan ontheffing worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen of speciale verkoopacties. Als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel, kan de ontheffing worden geweigerd.

Kosten 2023

42,75