Ontwerpbestemmingsplan ‘Brandweerpost ’s-Heer Hendrikskinderendijk 117 Goes’

Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend vanaf 28 juli 2022 dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Brandweerpost ’s-Heer Hendrikskinderendijk 117 Goes’ voor zes weken in te zien is. Dit doet het college op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend dat vanaf 28 juli 2022  het ontwerpbestemmingsplan ‘Brandweerpost ’s-Heer Hendrikskinderendijk 117 Goes’ voor zes weken in te zien is op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPGP03-ON99. Dit doet het college op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Digitaal inzien is, als dit nodig is, ook mogelijk in het Stadskantoor.

Het ontwerp gaat over het vestigen van een brandweerpost aan de ’s-Heer Hendrikskinderendijk 117 in Goes.

Tijdens de genoemde periode is het mogelijk om schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken bij de raad van de gemeente Goes. Maak voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode een afspraak met mevrouw C.T. van de Vate via c.vande.vate@goes.nl of 06 - 34464916.