Ontwerp voor mooier Havengebied Wolphaartsdijk ligt klaar

De plannen van de gemeente om het Havengebied van Wolphaartsdijk aantrekkelijker te maken, liggen klaar. Samen met de andere eigenaren van gronden, panden en ondernemingen in het gebied streeft de gemeente naar een mooiere plek om te verblijven. Goes start met de herinrichting van een deel van de openbare ruimte zodra de gemeenteraad geld beschikbaar stelt.

Langs de dijk komen bomen en de gemeente gaat de verkeersveiligheid verbeteren. Zo legt de gemeente langs de dijk een apart wandelpad aan waarvan een deel een wandelsteiger wordt. Om de drukte iets te beperken komt de duikplek buiten het Havengebied te liggen. Ook worden de dijktrappen verbreed en voorzien van bankjes. 

De eerste stappen

Goes voert eerst een deel van het herinrichtingsplan uit. Zodra duidelijk is wat de andere eigenaren in het gebied precies willen doen, pakt de gemeente de rest van de openbare ruimte aan. De gemeentelijke plannen en die van de andere eigenaren kunnen zo goed op elkaar worden afgestemd. 

De gemeente heeft de plannen besproken met de direct betrokken partijen zoals bewoners en ondernemers rond het Havengebied en de dorpsvereniging. Als alles volgens plan verloopt, voert de gemeente het eerste deel van de plannen uit in het voorjaar van 2025. Dit deel van de herinrichting is dan voor het vaarseizoen -1 april – klaar.

Ontwerp Havengebied

Uitgebreidere informatie

Nadat in 2021 de Veerse Meer Visie en Aandachtsgebiedsvisie zijn vastgesteld werkt de gemeente Goes aan de uitvoering van deze visie. De focus ligt op dit moment op het Havengebied Wolphaartsdijk. We willen dit gebied aantrekkelijker inrichten. Dit doet de gemeente samen met de eigenaren in het Havengebied. Naast de ideeën van eigenaren in het Havengebied, wil de gemeente de openbare ruimte in het Havengebied herinrichten.

Herinrichting openbare ruimte

Het Havengebied Wolphaartsdijk is het gebied vanaf het eind van de Veerweg tot en met het Wolphaartsdijkseveer en de Zandkreekweg

De gemeente is van plan om de openbare ruimte in dit Havengebied mooier te maken. Daarom hebben we alvast een eerste ontwerp gemaakt voor het hele Havengebied. Dit ontwerp gaan we niet in één keer uitvoeren. Het is namelijk nog niet duidelijk hoe de ideeën van andere eigenaren vorm gaan krijgen. Dit kan gevolgen hebben voor de invulling van de openbare ruimte. Daarom beginnen we met de herinrichting in het westelijke deel van het Havengebied. We noemen dit Fase 1. Het gaat om het Wolphaartsdijkseveer tussen de Veerweg en voormalig restaurant ‘De Boei’. 

Bij de herinrichting hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • Opwaardering van de uitstraling en beeldkwaliteit
 • Inrichten als verblijfsgebied
 • Verhogen verkeersveiligheid (m.n. voor voetgangers/fietsers)
 • Samenhang en herkenbaarheid van het gebied vergroten
 • Landschappelijke inpassing
 • Klimaatadaptieve inrichting (biodiversiteit)

Het plan bevat onder andere:

 • Het verplaatsen van de duikstek ‘Wolphaartsdijk 92’ richting de Inlaag. 
 • Het aanleggen van twee dijktrappen met bankjes aan het Wolphaartsdijkseveer in lijn met de Veerweg en de zichtlijn over het recreatiepark Veerse Meer.
 • Het aanleggen van een losliggend wandelpad tussen de Veerweg en het Veerhuis (restaurant Meliefste).
 • Het aanleggen van een wandelsteiger op weghoogte langs het Wolphaartsdijkseveer ter hoogte van het Veerhuis en voormalig restaurant De Boei. 
 • Het plaatsen van bomen langs het Wolphaartsdijkseveer.

Participatie

Het ontwerp voor de herinrichting Fase 1 is met de direct betrokken partijen besproken. Denk hierbij aan bewoners en ondernemers in en rond het Havengebied, eigenaren van de camping en recreatiewoningen aan de Veerweg, de duikbond NOB, de dorpsvereniging Vereniging Gemeenschap Wolfaartsdijk.

Volgende stappen

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het ontwerp vastgesteld, en zal in het najaar het verzoek aan de gemeenteraad doen om geld beschikbaar te stellen voor Fase 1. Ondertussen zal de gemeente verder gaan met de voorbereiding voor de uitvoering. 

Uitvoering van Fase 1 zal waarschijnlijk plaatsvinden in maart/april 2025. Het heeft onze voorkeur om zo veel mogelijk werkzaamheden voor de start van het vaarseizoen te laten plaatsvinden. Maar we zijn hiervoor onder andere afhankelijk van het doorlopen van een aantal vergunningstrajecten en de beschikbaarheid van aannemers. 

Naast de ontwikkelingen in de openbare ruimte, zijn er ook verschillende eigenaren in het gebied met ideeën. Wanneer er meer duidelijkheid is over de ontwikkelingen bij andere eigenaren in het Havengebied zal de gemeente verder gaan met de herinrichting van de rest van de openbare ruimte in het Havengebied.