Onno van de Velde

Onno van de Velde

Partij

  • Nieuw Goes

Nevenfuncties

  • Beleidsmedewerker bij Gemeente Middelburg (bezoldigd)

Persoonlijke quote

'Het tekort aan betaalbare huizen is groot. Voor mij was dit een van de belangrijkste redenen om raadslid te worden. Mijn doel is om concrete oplossingen aan te dragen om dit tekort te verkleinen. De zelfbewoningsplicht is daar een voorbeeld van’

Wolphaartsdijk

Mijn naam is Onno van de Velde. Ik ben 29 jaar oud en geboren in Wolphaartsdijk. Op Het Goese Lyceum heb ik mijn vmbo-gt- en havodiploma behaald. Vervolgens heb ik Ruimtelijke Ordening & Planologie gestudeerd aan de NHTV Breda. Na het afronden van die opleiding ben ik naar de Erasmus Universiteit Rotterdam gegaan. Daar heb ik eerst de Pre-master Bestuurskunde behaald en vervolgens ben ik geslaagd voor de Master Bestuurskunde. Ook heb ik 5,5 jaar met veel plezier bij de Agrimarkt gewerkt als winkelmedewerker op de versafdeling. In mijn vrije tijd ga ik graag voetbal kijken of een rondje fietsen. 

Focusgebieden

Ik kwam in 2018 in de raad. Dankzij de mooie verkiezingsuitslag van 2022 mag ik nu opnieuw raadslid zijn. Mijn focusgebieden zijn: wonen, sociale zekerheid, natuur & milieu en verkeer. 

Actie nodig op de woningmarkt

Er is in Goes al jarenlang een tekort aan sociale huurwoningen. Het totaal aantal moet daarom echt omhoog. Er is eveneens een tekort aan betaalbare koopwoningen. Dat kan onder andere verkleind worden door in te zetten op fabriekswoningen, een deelkoopregeling en sociale koopwoningen op te nemen in het bestemmingsplan bij nieuwbouwplannen. Voor meer betaalbaarheid zijn een zelfbewoningsplicht en verbod op snelle doorverkoop nodig. Deze maatregelen voorkomen dat huizen worden opgekocht om voor woekerprijzen te verhuren of voor een hoger bedrag door te verkopen.

Acties nodig op sociaal gebied en meer aandacht voor groen

Verder vind ik het belangrijk dat mensen die het moeilijk hebben zo goed mogelijk worden geholpen. Ik zou bijvoorbeeld graag zien dat de gemeente zoveel mogelijk uitzonderingen op de kostendelersnorm toepast. Een ander voorbeeld is aansluiting bij een landelijk succesvolle aanpak van schuldpreventie. De toegankelijkheid voor mindervaliden moet beter. De achteruitgang van het groen moet stoppen: meer en gezondere bomen en waardevolle plantsoenen zijn nodig.