Onno van de Velde

Onno van de Velde

Nieuw Goes

 Adres

 Henry Dunantstraat 23
 4471 BT Wolphaartsdijk 

 Nevenfunctie   Student Bestuurskunde

'Bij nieuwbouwplannen in Goes gaat het vaak om koopwoningen in de hoogste prijsklassen. We zien weinig woningbouwprojecten voor starters en lage- en middeninkomens, terwijl daar wel veel vraag naar is. Aan huurwoningen is volgens RWS en het college geen tekort. Wie dan de wachtlijsten ziet, weet wel beter' 

Wolphaartsdijk

Mijn naam is Onno van de Velde en ik ben geboren in Wolphaartsdijk. Na het vmbo-gt heb ik mijn havo-diploma gehaald aan het Goese Lyceum. Vervolgens ben ik in 2017 geslaagd voor de HBO-opleiding Ruimtelijke Ordening & Planologie. Daarna ben ik bestuurskunde gaan studeren aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ik zit nu in mijn laatste jaar. Ik heb ook vijfenhalf jaar als winkelmedewerker in de Agrimarkt op de versafdeling gewerkt. Verder is voetbal mijn hobby. Ik heb in totaal veertien jaar bij v.v. Wolfaartsdijk gespeeld.

Focusgebieden

Bij Nieuw Goes ben ik sinds 2018 raadslid. Ik houd me bezig met de thema's Verkeer, Zorg & Welzijn en Wonen. Ik ben voorstander van de komst van meer sociale huurwoningen, starterswoningen en goedkopere koopwoningen. Meer aandacht besteden aan verkeers- en parkeerproblemen in Goes vind ik ook belangrijk. Daarnaast moet het aanpakken van armoede in onze stad beter.

Passief Bouwenhuis

Zorgen voor gelijkheid en mensen helpen die minder meekomen in de samenleving is ook een aandachtspunt. Ik vind namelijk dat de ongelijkheid in Nederland te groot is. Daarnaast is het zo dat huiseigenaren vaak waarde opbouwen, terwijl huurders elk jaar te maken krijgen met huurverhoging. Hierdoor hebben ze financieel gezien minder mogelijkheden om energie te besparen. Het college heeft in 2019 voorgesteld om € 348.000 uit te geven, waarvan € 10.000 bedoeld is als subsidie voor personen. Hiermee hebben zij de mogelijkheid om een ‘Passief Bouwenhuis' te bouwen. Zo’n woning kost al meer dan een normaal nieuwbouwhuis. Dit heeft ervoor gezorgd dat de lage- en middeninkomens in Goes aan dit voorstel meebetalen. De bewoners van het 'Passief Bouwenhuis' maken winst door een lagere energierekening hiervan. Ze hoeven ook geen lening terug te betalen. Dit accepteer ik niet. Helaas heeft het voorstel van het college een ruime meerderheid behaald.