Online informatiebijeenkomst Transitievisie Warmte

Inwoners en andere geïnteresseerden uit de gemeente Goes kunnen op dinsdag 20 juli deelnemen aan de online informatiebijeenkomst over de Transitievisie Warmte.

Elke gemeente moet van de Rijksoverheid voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Hiermee maken gemeenten het tijdspad inzichtelijk: wanneer kunnen welke wijken en dorpen van het aardgas worden afgekoppeld en op welke manier.

We onderzoeken nu hoe we de overstap naar een aardgasvrije gemeente Goes in een passend tempo kunnen maken. We kijken welke wijken en dorpen op welke manier zouden kunnen overgaan op andere manieren van verwarmen en welke tussenstappen we nu al kunnen nemen. We nemen daar op dit moment nog geen besluiten over. De visie geeft alleen de mogelijkheden en kansen in Goes aan.

We hebben in november 2020 inwoners via een online enquête gevraagd hierover mee te denken. Toen bleek dat veel van hen weten dat we op zoek moeten naar andere, duurzame manieren van verwarmen en dat er behoefte is aan informatie.

Aanmelden voor de online informatiebijeenkomst
De online informatiebijeenkomst op dinsdag 20 juli is het vervolg hierop. Deskundigen in de energietransitie leggen tijdens de bijeenkomst uit wat de transitievisie voor u betekent en waar we nu staan. Zij beantwoorden vragen en u kunt aandachtspunten voor de gemeente doorgeven. De bijeenkomst start om 19.30 uur en duurt anderhalf uur.

Aanmelden is verplicht en kan via onderstaande link.

https://nl.surveymonkey.com/r/X7NFWSJ

In aanloop naar 20 juli ontvangt u een aparte e-mail met daarin de link waarmee u kunt deelnemen aan de online bijeenkomst. 

Kijk voor meer informatie ook op www.goes.nl/transitievisie-warmte.