Ongedierte

De gemeente Goes heeft geen eigen ongediertebestrijding.

Wanneer u overlast ervaart van ongedierte, heeft u de mogelijkheid een particuliere bestrijder te inschakelen via www.detelefoongids.nl.
Het bestrijden van de gewone rat (bruine rat) gebeurt in samenwerking met de gemeente Borsele. Heeft u ratten gesignaleerd, belt u
dan de Borselse rattenbestrijder (0113-238 383). De aanwezigheid van de muskusrat mag u melden bij Waterschap Scheldestromen via (088) 2461000.