Onderzoek verplaatsen milieustraat en locaties buitendienst Goes

Bij de gemeente Goes, het O.L.A.Z. en de ZRD is sprake van ontwikkelingen waardoor een aantal locaties in de toekomst mogelijk niet meer voldoen voor het gewenste gebruik.

Het O.L.A.Z. en de ZRD doen daarom een verkennend haalbaarheidsonderzoek voor het verplaatsen van de milieustraat in Goes en de remise (voertuigstalling) van de ZRD aan de Courtinestraat in Goes. Ook wordt de optie betrokken voor een kantoor van de ZRD. De gemeente Goes wil een haalbaarheidsonderzoek doen voor het verplaatsen van de locaties van de buitendienst. Het college van B&W vraagt hiervoor een krediet van 183.000 euro aan de gemeenteraad.

Verplaatsen Milieustraat – O.L.A.Z.

De huidige locatie van de milieustraat in Goes is niet langer passend door veranderingen in de omgeving. Door de locatie van de ingang van sportpark het Schenge en de ontwikkelde woningbouw, kunnen er op drukke momenten gevaarlijke situaties ontstaan als fietsers, bezoekers van de milieustraat en grote vrachtwagens elkaar kruisen.

Daarnaast denkt de Gemeenschappelijke Regeling O.L.A.Z. (o.a. verantwoordelijk voor de afvalverwerking en milieustraten in Zeeland) na over het realiseren van Circulaire Ambachtscentra voor verschillende Zeeuwse regio’s. In een dergelijk Circulair Ambachtscentrum is ruimte voor het innemen van meer afvalstromen, maar ook voor demontage en kringloop. De gemeenten in  Zeeland moeten nog besluiten of zij dit principe willen ondersteunen. Afhankelijk van deze besluitvorming kan het verplaatsen van de milieustraat in Goes mogelijk leiden tot de realisatie van een dergelijk Circulair Ambachtscentrum voor regio De Bevelanden.

Verplaatsen locaties buitendienst - Gemeente Goes

De gemeente wil onderzoeken of het haalbaar is en wat de mogelijkheden zijn voor het verplaatsen van de buitendienstlocaties, naar één locatie. Er zijn op dit moment drie aparte locaties: het kantoor aan de Troelstralaan, twee terreinen aan het Geldeloozepad en één terrein aan de Lorentzstraat. De locaties aan het Geldeloozepad liggen nu dicht bij de milieustraat. Deze locaties passen, net zoals de milieustraat, niet meer goed in de huidige omgeving. Daarnaast heeft de gemeente de ambitie om dit gebied te herontwikkelen en is het handiger als alle onderdelen van de buitendienst op dezelfde plek zitten.

Gezamenlijk locatieonderzoek

Het nieuwe bedrijvenpark Deltaweg lijkt een passende locatie om de milieustraat, het kantoor en remise van de ZRD en de locaties van de gemeentelijke buitendienst naar te verplaatsen. Om te kijken of er nog andere locaties geschikt zijn, doen de organisaties samen een locatieonderzoek.

Daarnaast wordt onderzocht welke voordelen er mogelijk zijn op het gebied van gezamenlijk gebruik van terreinen en gebouwen.