Onderzoek trillingshinder spoor

Het onderzoek naar het effect van de maatregelen tegen spoortrillingen in Goes is klaar. De gemeente liet dit onderzoek uitvoeren als afsluiting van het omvangrijke spoorproject Goes.

Sinds 2004 zoekt de gemeente naar oplossingen om de overlast te verminderen van geluid en trillingen voor bewoners langs het spoor. De gemeenteraad stelde in 2014 een maatregelenpakket vast om deze hinder te verminderen. Samen met het ministerie en ProRail zijn de maatregelen uitgevoerd.

Waarom dit onderzoek

Het onderzoek beantwoordt de vraag: zijn de trillingen door de maatregelen afgenomen of niet? Het onderzoek laat aan de ene kant zien dat sommige maatregelen hebben geholpen. Aan de andere kant zien we ook nieuwe bronnen die trillingshinder geven. De resultaten zijn belangrijk voor het Ministerie en ProRail. Zij zijn verantwoordelijk voor het spoor. De uitkomsten en aanbevelingen kunnen helpen om de leefomgeving rond het spoor in Goes en in heel Nederland te verbeteren.

Klik hier om meer te lezen over het onderzoek.