Onderwijstijdverlenging

Soms hebben leerlingen voldoende leerpotentie, maar presteren ze onder op het gebied van taal en/of rekenen. Bij onderwijstijdverlenging krijgen deze leerlingen extra lestijd aangeboden in de vorm van ‘levensecht leren’.

Door het bakken van cup cakes, bijvoorbeeld, leren ze een recept te lezen én te rekenen met hoeveelheden. Zo leren ze vanuit de praktijk. Bovendien zien ze meteen waarvoor ze deze kennis kunnen gebruiken. Dit geeft de leerlingen meer zelfvertrouwen en motivatie. Ook blijft de opgedane kennis beter hangen.

Het project OTV is gestart met de Prinses Ireneschool, de Holtkampschool en ‘t Noorderlicht, drie scholen voor voortgezet onderwijs (Edudelta, Pontes en het Ostrea Lyceum) en de gemeente. Het RPCZ had de leiding over het project. Later zijn kinderopvangorganisatie Kibeo en het cluster CIOS van Scalda aangesloten.

Over het project OTV is een speciale 'successenkrant' gemaakt, met verhalen en voorbeelden die inspireren. Deze krant kunt u opvragen bij het klantcontactcentrum. Vermeld bij uw vraag: Successenkrant OTV.