Oekraïne

Als Gemeente Goes zijn we hard bezig voor de Oekraïense vluchtelingen door huisvesting te organiseren en hulp te stroomlijnen.

Opvang in Zeeland

Op www.opvanginzeeland.nl vindt u actuele cijfers over de gemeentelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Zeeland en per gemeente. Als u met uw muis over het kaartje beweegt, ziet u de cijfers per gemeente. Op deze webpagina staat ook vermeld hoeveel asielzoekers in Zeeland worden opgevangen in de reguliere opvanglocaties en noodopvanglocaties én hoeveel statushouders zijn geplaatst in Zeeland.

Nieuwe opvanglocaties

Sinds de komst van de Oekraïense vluchtelingen in maart, vingen we hen op in de Marnixflat in Goes en de Motte in Kloetinge. De Marnixflat wordt echter aan het einde van dit jaar gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Daarom vangen we de Oekraïners die daar tot voor kort woonden nu op in wooncomplexen in de Pyntorenstraat, Zonnebloemstraat en de Jozef Israëlsstraat/Breitnerstraat. 

Website RefugeeHelp

De website RefugeeHelp is een online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen en iedereen die zich voor hen wil inzetten. De informatie op deze site vindt u in het Oekraïens, Russisch, Nederlands en Engels.

Registratie belangrijk 

Het is heel belangrijk dat de Oekraïners die in Goes zijn, zich registreren. Vangt u mensen uit Oekraïne op? Meld dit dan via oekraine@goes.nl. Dit is nodig om bijvoorbeeld onderwijs, inkomen en zorg te regelen. Lees ook de brochure Basisregistratie Personen (BRP).

Acties

We weten dat er veel acties in Goes worden opgepakt. Daar zijn we blij mee. Wij hebben alle initiatieven nu nog niet in beeld. We vragen u daarom deze te mailen via bovenstaand e-mailadres. Dit gaat om particulieren die Oekraïners thuis opvangen en alle andere acties.

Calamiteiten

Het is mogelijk dat er in het weekend Oekraïense vluchtelingen onvoorbereid in Goes aankomen. Mocht u een noodsituatie waarnemen, bel dan met het calamiteitennummer (06-53 298 141).

Vragen en antwoorden

We begrijpen het als u vragen heeft. Hieronder vindt u een lijst met antwoorden op veelgestelde vragen:

Gemeente Goes

We zijn bezig om alle Goese initiatieven om vluchtelingen te helpen, in kaart te brengen. We vragen inwoners om deze initiatieven te mailen naar oekraine@goes.nl.

Waarom willen we een overzicht hebben van de Goesenaren die vluchtelingen in huis opvangen?
Dit is belangrijk om grip te krijgen op de situatie. Met name met het oog op registratie en het aanbieden van zorg en onderwijs.

Waarom willen we alle andere actie in kaart brengen?
Zo koppelen we als dat efficiënter is acties aan elkaar. Het is bijvoorbeeld niet handig als er op tien verschillende plekken in Goes kleding en spullen worden ingezameld. En we kunnen mensen die vragen of ze zich kunnen aansluiten bij een actie, koppelen aan de juiste personen die al aan de slag zijn.

Het Leger des Heils in Goes zamelt kleding voor Oekraïense vluchtelingen in. Heeft u nog kledingstukken voor deze mensen, dan kunt u ze daar naartoe brengen. Qua spullen hebben we momenteel voldoende. Zodra we wat nodig hebben, vermelden we dat op deze pagina.

We hebben inmiddels meerdere gemeentelijke opvanglocaties: de Pyntorenstraat, de Zonnebloemstraat, de Jozef Israëlsstraat/Breitnerstraat en De Motte (op het terrein van Emergis). Op de website van Opvang in Zeeland is te zien hoeveel Oekraïense vluchtelingen er nu in Goes verblijven. 

Opgeven is mogelijk via diamantoekraine@gmail.com.

Wij adviseren u de website van Vluchtelingenwerk Nederland te bezoeken. Hier vindt u onder meer de mogelijkheid om uzelf aan te melden bij Takecarebnb. Deze organisatie houdt zich bezig met de opvang van vluchtelingen door particulieren en werkt samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Ook interessant om te lezen > artikel van de Volkskrant “Denk goed na voordat je spontaan een vluchteling in huis haalt” van de directeur van Takecarebnb.

Mensen uit Oekraïne zijn geen asielzoekers, maar vluchtelingen. Personen met de Oekraïense nationaliteit mogen zich laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) op aangifte van verblijf en adres bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. Het is belangrijk dat u de vluchtelingen die u opvangt daarop wijst.

De gemeente hoeft geen verblijfsrechtelijke toets te doen. Oekraïners hebben rechtmatig verblijf op basis van de vrije verblijfstermijn van 180 dagen. De negentien RNI-loketten in Nederland mogen deze mensen niet inschrijven en ze voorzien van een BSN.

Personen met de Oekraïense nationaliteit mogen zich laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) op aangifte van verblijf en adres bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. De gemeente hoeft geen verblijfsrechtelijke toets te doen. Oekraïners hebben rechtmatig verblijf op basis van de vrije verblijfstermijn van 180 dagen. De negentien RNI-loketten in Nederland mogen deze mensen niet inschrijven en ze voorzien van een BSN.

Nee, gemeenten moeten de extra toelage (officieel 'wooncomponent') uitbetalen aan de vluchtelingen die bij het gastgezin wonen. Vluchtelingen kunnen het geld gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin, maar dit is niet verplicht.

Er is nog niet besloten wat voor verblijfsstatus Oekraïense vluchtelingen in Nederland krijgen. Daardoor is nog niet bekend hoe door de Nederlandse overheid omgaat met de opvang van Oekraïners bij mensen thuis. Vangt u deze vluchtelingen thuis op? Op korte termijn hoeft u zich geen zorgen te maken over het effect op uw toeslagen, uitkering en gemeentelijke belastingen.

De regering maakt een regeling voor vergoedingen aan Oekraïense vluchtelingen. De SVB voert de ‘Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden en evacués Oekraïne 2022’ uit. Met deze regeling hebben de Oekraïense vluchtelingen die onvoldoende middelen hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van:

  • een eenmalige vergoeding voor de aanloopkosten;
  • een wekelijkse toelage;
  • en een vergoeding voor gemaakte buitengewone kosten.

Een Oekraïense vluchteling is geen kostendelende medebewoner. Omdat het om noodopvang gaat, wordt hij of zij niet als kostendelende medebewoner gezien.

Oekraïense vluchtelingen komen mogelijk ook in aanmerking voor een ziektekostenverzekering en een WA-verzekering. Zij mogen hierover contact opnemen met de SVB.

Verschillende situaties
Ontvangt u een uitkering? En heeft u naast de vluchteling geen andere kostendelende medebewoners? Dan wordt kostendelersnorm niet toegepast.
Heeft iemand al een kostendelersnorm voor een drie-persoonshuishouden, omdat er twee kostendelende kinderen bij u wonen? Dan telt de vluchteling niet mee en blijft de kostendelersnorm voor een drie-persoonshuishouden geldig.

Zorg aan Oekraïense vluchtelingen wordt vergoed. Dit gebeurt op basis van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Oekraiense vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd, zijn verzekerd via de Regeling Medische zorg Asielzoekers.

Lees meer informatie over zorg en zorgkosten voor Oekraïners in Nederland.

Oekraïners die geen identiteitsbewijs bij zich hebben, kunnen terecht bij één van de vijf BRP-straten. Hier wordt op uitnodiging beoordeeld of de identiteit en nationaliteit alsnog vast te stellen is. Dit gebeurt aan de hand van aanwezige documenten en een kort IND-gehoor. Dit blijkt uit de Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO). Kijk hiervoor op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/03/13/handreiking-gemeentelijke-opvang-oekrainers. Wel is het verstandig bij de gemeente te melden dat u Oekraïense mensen in huis opneemt.

Ja, zij hebben de mogelijkheid om zich in te schrijven in de BRP bij de gemeente wanneer zij in het bezit zijn van identiteitspapieren. En op basis van documenten aantoonbaar rechtmatig hebben verbleven in Oekraïne. Dit blijkt uit de Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO). Kijk hiervoor op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/03/13/handreiking-gemeentelijke-opvang-oekrainers.

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op Werk en inkomen voor vluchtelingen uit Oekraïne | Opvang vluchtelingen uit Oekraïne | Rijksoverheid.nl. De Oekraïense vluchtelingen die in de gemeente Goes verblijven, hebben inmiddels een voorschot op het leefgeld gehad.

Voor de opvang van dieren die met mensen uit Oekraïense zijn meegekomen, verwijzen we u door naar www.hulpvoordierenuitoekraine.nl.

De Bevelandse gemeenten hebben ervoor gekozen om het onderwijs voor Oekraïense kinderen te organiseren binnen de structuur van het nieuwkomersonderwijs. Dat betekent dat:

  • kinderen tot 6 jaar naar de basisschool in hun verblijfplaats gaan;
  • kinderen van 6 tot en met 12 jaar naar de taalklassen gaan. Op OBS De Tweemaster in Goes is er zo’n klas. Aanmelden is mogelijk via tweemaster@alberoscholen.nl of (0113) 213050;
  • kinderen van 12 jaar en ouder naar de internationale schakelklassen (ISK) gaan. Zo’n klas is in Middelburg al ingericht. Aanmelden hiervoor is mogelijk via (0118) 650 540 of door te mailen naar de contactpersonen Astrid de Jong (xajg@iskw.nl) en Annemarie Verburg (xvrg@iskw.nl).

VluchtelingenWerk Nederland

Oekraïners mogen 90 dagen visumvrij reizen in de Europese Unie en hoeven dus geen asiel aan te vragen om legaal in Nederland te verblijven. Het kabinet heeft laten weten dat ze zich geen zorgen hoeven te maken als die termijn voorbij is. Over de registratie en welk soort verblijfsstatus Oekraïners krijgen, komt binnenkort meer duidelijkheid. 

Oekraïners hebben in de toekomst altijd de mogelijkheid om te kiezen voor een asielverzoek. Bijvoorbeeld als duidelijk is dat iemand ook na de oorlog niet terug kan keren. Wie vreest voor vervolging door wie het dan in het land voor het zeggen heeft, kan dan alsnog om asiel in Nederland vragen.

In asielzoekerscentra wonen vluchtelingen en asielzoekers in afwachting van hun asielprocedure en huisvesting. Vluchtelingen uit Oekraïne mogen visumvrij reizen binnen de Europese Unie. En hoeven dus geen asiel aan te vragen om in Nederland te mogen zijn. In meerdere gemeenten openen daarom binnenkort opvangcentra die specifiek bedoeld zijn voor vluchtelingen uit Oekraïne. Asiel aanvragen kan wel, dus er komen mogelijk ook Oekraïners in asielzoekerscentra.

Kijk voor overige vragen en antwoorden op de vluchtelingenwerknederland.nl.