Oekraïense vluchtelingen

Oekraïense vluchtelingen

Ja.

Oekraïense vluchtelingen:

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen vrij reizen binnen de Europese Unie en mogen zich zonder officiële toestemming vestigen in Nederland. Ze hebben recht op opvang, leefgeld, onderwijs en zorg. Ook mogen zij zonder werkvergunning in loondienst aan het werk in Nederland. 
Oekraïners hoeven zich niet te melden in Ter Apel. Zij vallen onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Zij hebben meer en uitgebreidere rechten op bescherming in Nederland dan asielzoekers. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang van Oekraïners en moeten onder meer voor woonruimte zorgen.

Asielzoekers

Als je asielzoeker bent, moet je asiel aanvragen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) stelt dan vast of asielzoekers in Nederland mogen blijven.

Asielzoekers die in Nederland aankomen, moeten zich melden in Ter Apel. Totdat bekend is dat zij mogen blijven, wonen ze in opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) door het hele land. Het COA is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. Het komt voor dat asielzoekers in een Tijdelijke Gemeentelijke Opvang wonen als het COA onvoldoende opvangplaatsen kan aanbieden. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor deze opvanglocaties. Asielzoekers hebben recht op onder andere medische zorg en onderwijs.

De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid om Oekraïense vluchtelingen op te vangen vanwege de oorlog in Oekraïne. 

Locaties waar Oekraïners worden opgevangen zijn: Stationspark, Pyntorenstraat, Zonnebloemstraat, Nassaulaan, woontorens op terrein Emergis en (sloop)woningen van Beveland Wonen. 

Aan het einde van het voorjaar komt het voormalige hotel Terminus beschikbaar voor de opvang van Oekraïners. Het gaat hier om vervangende woonruimte. Er vallen opvangplekken bij Emergis weg en sommige sloopwoningen gaan nu echt tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwbouw.

Er wonen nu rond de 350 Oekraïners in Goes. Op de website opvanginzeeland.nl staat, per Zeeuwse gemeente, het aantal gehuisveste Oekraïners. De gegevens op deze website worden wekelijks geactualiseerd.

Ja, een aantal locaties is eigendom van de gemeente en een aantal locaties wordt gehuurd. 

In Goes wonen Oekraïense vluchtelingen niet op dezelfde locatie als de asielzoekers. Dat is in veel gemeenten zo. Dat komt omdat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de huisvesting van Oekraïners en het COA voor de huisvesting van de asielzoekers.

Voor Oekraïense vluchtelingen geldt de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). De huidige richtlijn loopt tot en met 4 maart 2025. Maar als de situatie daarom vraagt, zal de richtlijn worden aangepast.

De Rijksoverheid betaalt de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De gemeenten ontvangen van het Rijk een vergoeding per dag per aangeboden opvangplek. Vanuit dat bedrag betaalt de gemeente alle kosten die betrekking hebben op de op de opvang. Een aantal voorbeelden van deze kosten zijn huurkosten, onderhoudskosten, inzet tolken, kosten voor zorg en onderwijs en voor verzekeringen. 

Ja, een groot aantal van de Oekraïners in Goes werkt.

Vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen leefgeld. Oekraïners mogen in Nederland betaald werk doen. Als ze (genoeg) inkomen hebben, vervalt het recht op leefgeld. Meer weten? Ga naar Rijksoverheid.nl.

Derdelanders zijn mensen die in Oekraïne werkten en studeerden, maar niet de Oekraïense nationaliteit hebben. Zij zijn samen met de Oekraïense burgers naar Nederland gevlucht vanwege de oorlog daar. 

Derdelanders mogen voorlopig in Nederland blijven. Ze krijgen tijdelijk bescherming in Nederland. Het Europese Hof van Justitie bepaalt of zij mogen blijven. 

In Goes wonen een paar derdelanders. 

Ja. 

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen. Het COA is verantwoordelijk voor de huisartsenzorg voor asielzoekers.

Ieder kind en elke jongere heeft in Nederland recht op onderwijs. Dat recht geldt dus ook voor minderjarige vluchtelingen. Het maakt niet af of het gaat om een minderjarige asielzoeker (die nog in procedure zit) of een minderjarige statushouder (die een verblijfsvergunning heeft en in Nederland mag blijven) of een Oekraïense vluchteling. Alle kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig en kunnen naar school. 

De uitgangspunten zijn:

Vluchtelingen gaan vanaf groep 3 tot en met groep 8 van de basisschool naar de Taalklas in Goes (dit geldt voor jonge statushouders, vluchtelingen en Oekraïners). De Taalklas geldt nog niet voor de leerlingen in groep 1 en 2. Deze 4-5 jarigen kunnen op elke school in Goes worden opgevangen.

Oekraïners in de leeftijd van 12-18 jaar gaan vanaf 13 mei 2024 naar de Tijdelijke Nieuwkomers Voorziening (TNV) in Goes.

Heb je andere vragen over dit onderwerp?

Stuur dan een mail naar stadskantoor@goes.nl onder vermelding van ‘Website Vluchtelingenopvang’.