Noodopvang asielzoekers in Oosterscheldehal Zeelandhallen

In de Oosterscheldehal van de Zeelandhallen in Goes komt een noodopvang voor 320 asielzoekers.

Het college van burgemeester en wethouders van Goes geeft hiermee gehoor aan het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Het COA streeft ernaar om de noodopvang eind september in gebruik te nemen.

Zes maanden

Het gaat om tijdelijke opvang voor een periode van zes maanden met een mogelijkheid om voor zes maanden te verlengen. De verantwoordelijkheid voor het coronaproof huisvesten en het naleven van de coronamaatregelen ligt bij het COA.

Reguliere asielzoekers

Naast de vijf speciale noodopvanglocaties in Nederland voor Afghaanse evacuees, opent in Goes nu een noodopvang voor reguliere asielzoekers. Goes is één van de eerste gemeenten waarbij het COA een verzoek tot noodopvang voor deze groep heeft neergelegd.

Vaccinatielocatie GGD

De vaccinatielocatie van de GGD verhuist per 10 september naar het voormalig wokrestaurant bij de Zeelandhallen.

Meer informatie

Meer informatie over de noodopvang van de asielzoekers is te vinden op www.goes.nl/noodopvang-asielzoekers.