Nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht

  • Afvalinzameling in 2023 verandert niet

    De afvalinzameling in 2023 blijft zoals deze nu is. In 2023 komt een plan om het aantal kilo's restafval per inwoner per jaar nog verder naar beneden te krijgen

  • Subsidie voor aanpak particuliere woningen

    Via de subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen (PIW) is het mogelijk subsidie aan te vragen voor het slopen, vernieuwen of samenvoegen van particuliere woningen. Dien uw aanvraag in voor 21 december 2022. Lees hier meer over de voorwaarden

  • Medische regeling aanvragen vanaf 1 oktober

    Inwoners in de gemeente Goes met een chronische ziekte of beperking hebben vaak veel medisch afval. Dit afval hoort bij het restafval. Daardoor is het moeilijk om het restafval te beperken en zo de kosten voor afval laag te houden. Zij kunnen hiervoor vanaf 1 oktober de medische regeling aanvragen