Nieuwe subsidie cultuur en verlenging Afwegingskader COVID-19

Op 18 januari is de nieuwe subsidie 'Productinnovatie Cultuur' vastgesteld. Ook heeft het college van B&W besloten het Afwegingskader Cultuur COVID-19 te verlengen.

Subsidie productinnovatie cultuur COVID-19

Op 18 januari 2022 is de subsidie Productinnovatie vastgesteld. Met deze regeling wil het college de cultuursector ruimte bieden om nieuwe vormen te ontwikkelen. Culturele organisaties uit de gemeente Goes kunnen nieuwe concepten uitproberen en productinnovatie verkennen met als resultaat behoud en ontwikkeling van de culturele sector in Goes.  

De subsidieregeling stelt aanvragers in staat om subsidie aan te vragen voor productinnovatie, dat wil zeggen: producten of activiteiten die vernieuwend zijn ten opzichte van producten en activiteiten uit het verleden. Bekijk voor meer informatie deze pagina.

Verlenging Afwegingskader

Culturele voorzieningen in de gemeente kunnen een beroep doen op het Afwegingskader Cultuur COVID-19. Het gemeentebestuur wil hiermee voorkomen dat continuïteit- of liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis leiden tot faillissement of beëindiging van activiteiten.

Deze regeling is van tijdelijke aard, bedoeld voor de aanpak van acute probleemsituaties in de periode maart 2021 tot en met 31 maart 2022. Bekijk voor meer informatie deze pagina.