Nieuw coalitieakkoord: In vertrouwen samenwerken

PvdA-GroenLinks, CDA, SGP-ChristenUnie en Partij voor Goes hebben een nieuw coalitieakkoord bereikt. Hierin staat op hoofdlijnen wat ze samen willen bereiken in de komende jaren. De nieuwe coalitie in Goes heeft met deze samenwerking weer een meerderheid in de raad.

De afgelopen weken is er door alle Goese raadsfracties samen gesproken over het vormen van een nieuwe samenwerking. Dit was nodig nadat Nieuw Goes in september uit de coalitie stapte. De fracties hebben gezamenlijk gezocht naar een oplossing. Na zorgvuldige gesprekken besloten PvdA-GroenLinks, CDA, SGP-ChristenUnie en Partij voor Goes een nieuwe coalitie te vormen.

In vertrouwen samenwerken

Het coalitieakkoord heeft de titel ‘In vertrouwen samenwerken. Samenwerken aan een sociale, duurzame en financieel gezonde samenleving’. Het nieuwe college zal de nadruk leggen op bestaanszekerheid, wonen, duurzaamheid, economie, burgerparticipatie en een gezonde financiële boekhouding voor Goes. 

Nieuwe wethouder

Joost de Goffau wordt namens het CDA voorgedragen om toe te treden tot het college. Hij zal samen met de wethouders Joan Veldhuizen (PvdA-GroenLinks), André van der Reest (SGP-ChristenUnie) en Stan Meulblok (Partij voor Goes) en burgemeester Marcel Fränzel het nieuwe college gaan vormen.

Op donderdag 23 november bespreekt de gemeenteraad het nieuwe coalitieakkoord, waarna de beoogd wethouder Joost de Goffau wordt geïnstalleerd. De extra raadsvergadering begint om 19.00 uur in het Stadskantoor in Goes en is openbaar. De vergadering is ook online te volgen via www.goes.nl/agenda-van-de-gemeenteraad.

Het volledige coalitieakkoord is te lezen via https://www.goes.nl/coalitieakkoord-2023-2026.