Minder afval, minder kosten!

Afval scheiden is goed voor het milieu én voor uw portemonnee. Sinds 2019 betaalt ieder huishouden in de gemeente Goes een vast basistarief voor huishoudelijk afval. Dat bedrag is lager dan de gemeentelijke belasting voor afval (de afvalstoffenheffing) in vorige jaren. Daarnaast betaalt u een bedrag voor iedere keer dat de gemeente uw grijze container leegt. Of voor iedere keer dat u uw restafval naar de verzamelcontainer brengt. Geeft u minder afval mee? Dan betaalt u ook minder.

Waarom afval scheiden?

Sinds 2020 moeten alle Nederlandse gemeenten 75% van het huishoudelijk afval opnieuw gebruiken. In Goes willen we daarom terug naar maximaal 100 kilo restafval per inwoner. Eerst was dat 250 kilo per inwoner. Dit bereiken we alleen als iedereen het afval zoveel mogelijk scheidt. Glas in de glasbak, papier in de papiercontainer, groente-, fruit- en tuinafval (gft) in de gft-container, enzovoorts. Om het scheiden van afval te verbeteren, zijn we in de gemeente Goes gestart met Diftar. Dit is een nieuw systeem voor het ophalen en verwerken van afval.

Minder restafval, hoe werkt het?

Stort uw gescheiden afval in de containers of verzamelcontainers die daarvoor bedoeld zijn. De volgende soorten afval houdt u daarbij apart:

  • groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval;
  • plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd-afval);
  • papier en karton;
  • glas; 
  • textiel.

Grof vuil brengt u naar de milieustraat. Of u laat het tegen betaling ophalen bij u thuis. Ook klein chemisch afval (kca) hoort op de milieustraat, en niet bij het restafval. Door afval op deze manier te scheiden, blijft er vanzelf minder restafval over. En kunnen we waardevolle grondstoffen opnieuw gebruiken. Maar 8% van het afval is écht restafval!