Milieustraat

Algemeen

Veel soorten afval kunt u naar de milieustraat brengen. Bijvoorbeeld oud metaal, textiel, oud papier, grof huisvuil, grof tuinafval, klein chemisch afval (kca), kadavers van huisdieren, gebruikt hout, puin, oude matrassen, afgewerkte olie en frituurvet, enzovoort. Ook op de milieustraat is het belangrijk dat u uw afval goed scheidt. Alleen op die manier kan uw afval opnieuw gebruikt worden. En werkt u mee aan een kleinere afvalberg. Let op: huishoudelijk restafval hoort in uw grijze container of in de verzamelcontainer voor restafval. U kunt dit niet naar de milieustraat brengen.